Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka kompozytów na osnowie aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystaliczymi

2011/03/B/ST8/05165

Słowa kluczowe:

kwazikryształy kompozyty aluminiowe mechaniczna synteza szybka krystalizacja transmisyjna mikroskopia elektronowa

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Lidia Lityńska-Dobrzyńska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 518 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pojemniki mielące i kule. Za kwotę 55 000 PLN
 2. Młynek wibracyjny rozdrabniajacy do ziarna końcowego 5-10 mikrometrów. Za kwotę 60 000 PLN
 3. Wielokanałowy rejestrator temperatury.
 4. Zasilacz UPS do mikroskopu transmisyjnego.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Characterization of aluminium matrix composites reinforced by Al-Cu-Fe quasicrystalline particles IF: 2,726
  Autorzy:
  L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Dutkiewicz, K. Stan-Głowińska, W. Wajda, L. Dembinski, C. Langlade, C. Coddet
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: Volume 643, strony: S114–S118), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.11.125 - link do publikacji
 2. Microstructure of mechanically alloyed and annealed Al62Cu25.5Fe12.5 IF: 2,999
  Autorzy:
  Mikołaj Mitka, Anna Goral, Łukasz Rogal, Lidia Litynska-Dobrzynska
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 653, strony: 47-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.08.250 - link do publikacji
 3. Influence of Mechanical Alloying Parameters on Phase Formation in Al-Cu-Fe Powder IF: 0,604
  Autorzy:
  M. Mitka, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Góral, W. Maziarz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, strony: 984-987), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.984 - link do publikacji
 4. Microstructure and mechanical properties of aluminium matrix composites reinforced by Al62Cu25.5Fe12.5 melt spun ribbon IF: 2,25
  Autorzy:
  Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Mikołaj Mitka, Anna Góral, Katarzyna Stan-Głowińska, Jan Dutkiewicz
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2016, tom: 117, strony: 127-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2016.04.025 - link do publikacji
 5. Characterization of rapidly solidified Al65Cu20Fe15 alloy in form of powder or ribbon IF: 0,604
  Autorzy:
  L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Dutkiewicz, K. Stan-Głowińska, L. Dembinski, C. Coddet, P. Ochin
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, strony: 512-515), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.512 - link do publikacji
 1. Microstructure of rapidly and conventionally solidified quasicrystalline Al-Cu-Fe alloys
  Autorzy:
  L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Wojewoda-Budka, A. Góral, K. Stan-Głowińska, M. Mitka, J. Dutkiewicz
  Konferencja:
  XV International Conference on Electron Microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 15-18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. TEM study of the aluminium composites reinforced by Al65Cu20Fe15 quasicrystalline particles
  Autorzy:
  L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Stan-Głowińska, J. Dutkiewicz
  Konferencja:
  10th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Engineering, Hokkaido University
  Data:
  konferencja 24-26 October
  Status:
  Opublikowana
 3. Electron microscopy of quasicrystals in Al-Cu-Fe mechanically alloyed powder
  Autorzy:
  M. Mitka, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Góral, Ł. Rogal
  Konferencja:
  XV International Conference on Electron Microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 15-18 September
  Status:
  Opublikowana
 1. Wykorzystanie stabilnych i metastabilnych kwazikryształów jako fazy umacniającej w aluminium
  Autorzy:
  L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Stan-Głowińska, A. Góral, A. Wierzbicka-Miernik, W. Wajda, M. Mitka, J. Dutkiewicz
  Książka:
  Polska Metalurgia w latach 2011-2014 (rok: 2014, tom: brak, strony: 961-973), Wydawca: Komitet Metalurgii PAN Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Status:
  Opublikowana
 2. brak
  Autorzy:
  Lidia Lityńska-Dobrzyńska
  Książka:
  Kwazikryształy z układu Al-Cu-Fe jako faza umacniająca w kompozytach (rok: 2017, tom: brak, strony: 1-130), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
  Status:
  Opublikowana