Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka izomeraz peptydyloprolinowych - uniwersalnie konserwowanych białkowych katalizatorów fałdowania

2011/03/B/NZ1/02825

Słowa kluczowe:

PPI-aza immunofiliny FKBP parwulina PpiD SlyD cyklofiliny syntetyczna letalność

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Satish Raina 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 453 511 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. autoklaw przenośny. Za kwotę 10 086 PLN
 2. pH-metr.
 3. waga analityczna o wysokiej czujności.
 4. wytrząsarka. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Sprzęt do rozdziału 2D do żeli IEF. Za kwotę 31 380 PLN
 6. blok termiczny z wytrząsaniem i vortex. Za kwotę 15 000 PLN
 7. inkubator mikrobiologiczny z chłodzeniem.
 8. inkubator. Za kwotę 15 000 PLN
 9. transiluminator UV z dwoma długościami fal. Za kwotę 5 332 PLN
 10. wirówka. Za kwotę 20 000 PLN
 11. wytrząsarka z regulacją temperaturą.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Multiple transcriptional factors regulate transcription of the rpoE gene in Escherichia coli under different growth conditions and when the lipopolysaccharide biosynthesis is defective IF: 4,258
  Autorzy:
  Klein G, Stupak A, Biernacka D, Wojtkiewicz P, Lindner B, Raina S
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2016, tom: 291, strony: 22999-23019), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M116.748954 - link do publikacji
 2. Regulated structural alterations and the assembly of LPS IF: 5,026
  Autorzy:
  Klein G, Gorzelak, P, Raina S
  Czasopismo:
  Molecular Microbiology , Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 3. Molecular and structural basis of inner core lipopolysaccharide alterations in Escherichia coli: incorporation of glucuronic acid and phosphoethanolamine in the heptose region IF: 4,651
  Autorzy:
  Klein G, Müller-Loennies S, Lindner B, Kobylak N, Brade H, Raina S
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2013, tom: 288, strony: 8111-8127), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M112.445981 - link do publikacji
 4. Assembly of lipopolisaccharide in Escherichia coli requires the essential LapB heat shock protein IF: 4,573
  Autorzy:
  Klein G, Kobylak N, Lindner B, Stupak A, Raina S
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2014, tom: 289, strony: 14829-14853), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M113.539494 - link do publikacji
 5. Regulated control of the assembly and diversity of LPS by non-coding sRNAs IF: 2,134
  Autorzy:
  Klein G, Raina S
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2015, tom: 2015, strony: 153561), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/153561 - link do publikacji
 1. Assembly of LPS: Essential role of new proteins LprA, LprB and a new sRNA slrA
  Autorzy:
  Raina S, Klein G
  Konferencja:
  EMBO/EMBL Symposium New Approaches and Concepts in Microbiology (rok: 2013, ), Wydawca: EMBO/EMBL
  Data:
  konferencja October 14-16
  Status:
  Opublikowana
 2. Assembly of the outer membrane in Escherichia coli requires a new essential heat shock protein LapB and modulation by a new sRNA slrA
  Autorzy:
  Raina S, Klein G
  Konferencja:
  3rd Mol Micro Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Institute for Molecular Infection Biology
  Data:
  konferencja May 7-9
  Status:
  Opublikowana
 3. Catalysis of protein folding by cytoplasmic peptidyl-prolyl isomerases
  Autorzy:
  Kobylak N, Klein G, Fischer G, Raina S
  Konferencja:
  ESF-EMBO Symposium Bacterial Networks (bacnet 13) (rok: 2013, ), Wydawca: ESF Reserach Conferences
  Data:
  konferencja March 16-21
  Status:
  Opublikowana
 4. Functional characterization of cytoplasmic peptidyl isomerases: substrate identification and their recognition
  Autorzy:
  Klein G, Gorzelak P, Stupak A, Fischer G, Raina S
  Konferencja:
  EMBO Conference: The Biology of Molecular Chaperones (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja May 8-13
  Status:
  Opublikowana
 5. Outer membrane assembly by new chaperones LprA and LprB
  Autorzy:
  Raina S, Linder B, Klein G
  Konferencja:
  ESF-EMBO Symposium Bacterial Networks (bacnet 13) (rok: 2013, ), Wydawca: ESF Reserach Conferences
  Data:
  konferencja March 16-21
  Status:
  Opublikowana
 6. Transcriptional regulation of RpoE sigma factor - sensing of endotoxin alterations
  Autorzy:
  Klein G, Raina S
  Konferencja:
  ESF-EMBO Symposium Bacterial Networks (bacnet 13) (rok: 2013, ), Wydawca: ESF Reserach Conferences
  Data:
  konferencja March 16-21
  Status:
  Opublikowana
 7. Functional characterisation of cytoplasmic peptide-prolyl cis/trans isomerases in Escherichia coli
  Autorzy:
  Raina S, Klein G
  Konferencja:
  International Symposium of Research Centre for Thermotolerant Microbial Resources in Yamaguchi (rok: 2015, ), Wydawca: University of Yamaguchi, Japan
  Data:
  konferencja March 6-9
  Status:
  Opublikowana
 8. New insights in the regulatory RNA mediated assembly of the outer membrane in Escherichia coli
  Autorzy:
  Raina S, Klein G
  Konferencja:
  3rd Conference on Regulating with RNA in Bacteria (rok: 2013, ), Wydawca: Institute for Molecular Infection Biology
  Data:
  konferencja June 4-8
  Status:
  Opublikowana