Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakterystyka nowych katalizatorów o zróżnicowanej morfologii do konwersji biomasy

2011/03/B/ST5/03270

Słowa kluczowe:

biomasa wodór gas syntezowy tlenek cyrkonu materiały mezoporowate

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jacek Grams 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 453 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2015-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 1. Surface characterization of lignocellulosic biomass submitted to pyrolysis IF: 1,245
  Autorzy:
  Jacek Grams, Agnieszka Ruppert, Izabela Rzeźnicka, Michał Niewiadomski, Marcin Jędrzejczyk
  Czasopismo:
  Surface and Interface Analysis (rok: 2014, tom: 46, strony: 837-841), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/sia.5434 - link do publikacji
 2. Influence of Ni catalyst support on the product distribution of cellulose fast pyrolysis vapors upgrading IF: 3,564
  Autorzy:
  J. Grams, M. Niewiadomski, A.M. Ruppert, W. Kwapiński
  Czasopismo:
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (rok: 2015, tom: 113, strony: 557-563), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jaap.2015.03.011 - link do publikacji
 3. Optimization of Ni/ZrO2 catalytic performance in thermochemical cellulose conversion for enhanced hydrogen production IF: 7,435
  Autorzy:
  A.M. Ruppert, M. Niewiadomski, J. Grams, W. Kwapiński
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2014, tom: 145, strony: 85-90), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2013.01.010 - link do publikacji
 4. Time-of-flight secondary ion mass spectrometry as a novel method for surface characterization of carbonaceous material formed during thermochemical conversion of cellulose IF: 2,142
  Autorzy:
  J. Grams, A. M. Ruppert, M. Niewiadomski, M. Jędrzejczyk
  Czasopismo:
  International Journal of Mass Spectrometry (rok: 2013, tom: 336, strony: 43-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijms.2012.11.008 - link do publikacji
 5. Mesoporous silicas as supports for Ni catalyst used in cellulose conversion to hydrogen rich gas IF: 3,313
  Autorzy:
  J. Grams, N. Potrzebowska, J. Goscianska, B. Michalkiewicz, A.M. Ruppert
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2015.12.146 - link do publikacji
 6. Catalytic performance of Ni catalyst supported on CeO2, ZrO2 and CeO2-ZrO2 in the upgrading of cellulose fast pyrolysis vapors IF: 1,713
  Autorzy:
  J. Grams, M. Niewiadomski, A.M. Ruppert, W. Kwapiński
  Czasopismo:
  Comptes Rendus Chimie (rok: 2015, tom: 18, strony: 1223-1228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.crci.2015.03.004 - link do publikacji
 7. Activity and characterization of Ni catalyst supported on CeO2-ZrO2 for thermo-chemical conversion of cellulose IF: 3,313
  Autorzy:
  J. Grams, M. Niewiadomski, R. Ryczkowski, A.M. Ruppert, W. Kwapiński
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2015.11.140 - link do publikacji
 8. Effect of alkali and alkaline earth metals addition on Ni/ZrO2 catalyst activity in cellulose conversion IF: 2,042
  Autorzy:
  R. Ryczkowski, M. Niewiadomski, B. Michalkiewicz, E. Skiba, A.M. Ruppert, J. Grams
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Analiza chromatograficzna produktów termokatalitycznej konwersji celulozy
  Autorzy:
  J. Grams, M. Niewiadomski, A. Ruppert, W. Kwapiński
  Konferencja:
  VI Konferencja Chromatograficzna Zastosowanie technik chromatograficznych" (rok: 2013, ), Wydawca:
  Data:
  konferencja 15-17 Maja
  Status:
  Opublikowana
 2. ToF-SIMS characterization of the surface changes of lignocellulosic biomass occuried during pyrolysis process
  Autorzy:
  J. Grams, A. Ruppert, I. Rzeźnicka, M. Niewiadomski, M. Jędrzejczyk
  Konferencja:
  15th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (rok: 2013, ), Wydawca: GRAFICHE GHIANI
  Data:
  konferencja 13-18 Października
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of Ni catalysts in thermochemical conversion of biomass
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, A. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 13-15 Marca
  Status:
  Opublikowana
 4. Charakterystyka właściwości katalizatora Ni/ZrO2 modyfikowanego tlenkami o charakterze zasadowym wykorzystywanego w procesie termicznej przeróbki celulozy
  Autorzy:
  R. Ryczkowski, M. Niewiadomski, A.M. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 16-18 Marca
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of the surface properties of different ZrO2 supports on the catalytic performance of nickel catalysts in thermochemical conversion of biomass
  Autorzy:
  J. Grams, A.M. Ruppert, M. Niewiadomski
  Konferencja:
  11th European Congress on Catalysis EuropaCat-XI (rok: 2013, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 1-6 Września
  Status:
  Opublikowana
 6. Jak zdobyć energię i nie zniszczyć środowiska
  Autorzy:
  J. Grams
  Konferencja:
  30 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: SSPTChem
  Data:
  konferencja 11-14 Kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ metody preparatyki nośnika CeO2-ZrO2 na właściwości katalizatora niklowego stosowanego w procesie pirolizy celulozy
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, N. Potrzebowska, R. Ryczkowski, A. M. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 19-21 marca
  Status:
  Opublikowana
 8. Wykorzystanie katalizatora Ni/SBA-15 modyfikowanego ZrO2 w procesie konwersji celulozy w kierunku otrzymywania wodoru
  Autorzy:
  N. Potrzebowska, J. Gościańska, M. Niewiadomski, A.M. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 16-18 Marca
  Status:
  Opublikowana
 9. Thermo-chemical conversion of cellulose towards hydrogen rich gas using modified mesoporous Nikel catalyst
  Autorzy:
  J. Grams, N. Potrzebowska, J. Gościańska, R. Ryczkowski, A. Ruppert
  Konferencja:
  12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors (rok: 2015, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 22-25 Czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ rodzaju nośnika katalizatora niklowego na skład produktów termokatalitycznej konwersji celulozy
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, A. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  VI Konferencja Chromatograficzna Zastosowanie technik chromatograficznych" (rok: 2013, ), Wydawca:
  Data:
  konferencja 15-17 Maja
  Status:
  Opublikowana
 11. Activity and characterization of nickel catalyst supported on ceria-zirconia used in cellulose conversion process
  Autorzy:
  J. Grams, M. Niewiadomski, R. Ryczkowski, A. Ruppert
  Konferencja:
  12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors (rok: 2015, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 22-25 Czerwca
  Status:
  Opublikowana
 12. Preliminary studies of the activity of Ni catalyst in fast pyrolysis of cellulose
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, J. Grams, A.M. Ruppert, W. Kwapiński
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 13-15 Marca
  Status:
  Opublikowana
 13. Zastosowanie katalizatora Ni/CeO2-ZrO2 w procesie termokatalitycznej przeróbki celulozy
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, N. Potrzebowska, R. Ryczkowski, A. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Chemia – tradycja i nowe wyzwania" (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 16-20 Września
  Status:
  Opublikowana
 14. Zastosowanie katalizatorów niklowych osadzonych na materiałach mezoporowatych w procesie konwersji celulozy
  Autorzy:
  N. Potrzebowska, M. Niewiadomski, J. Gościańska, A. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem (rok: 2014, ), Wydawca: SS PTChem
  Data:
  konferencja 13 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 15. Zastosowanie materiałów mezoporowatych jako nośników katalizatora niklowego wykorzystywanego w procesie termokatalitycznej przeróbki celulozy
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, N. Potrzebowska, J. Gościańska, A.M. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 19-21 marca
  Status:
  Opublikowana
 16. Effect of calcium and magnesium addition on Ni/ZrO2 catalyst activity in cellulose conversion
  Autorzy:
  R. Ryczkowski, M. Niewiadomski, A. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2015, ), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University Press
  Data:
  konferencja 6-10 Września
  Status:
  Opublikowana
 17. Influence of CaO and MgO addition on the activity of Ni catalyst used in thermochemical conversion of biomass
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, R. Ryczkowski, A.M. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Drukarnia Attyka, Kraków
  Data:
  konferencja 1-5 września
  Status:
  Opublikowana
 18. Influence of the kind of the support and its preparation method on the catalytic properties of Ni catalysts for thermochemical conversion of lignocellulosic biomass
  Autorzy:
  J. Grams, A.M. Ruppert, M. Niewiadomski, R. Ryczkowski, N. Potrzebowska, J. Gościańska
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Green Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 3-7 Maja
  Status:
  Opublikowana
 19. Termokatalityczna przeróbka biomasy jako sposób pozyskiwania wodoru
  Autorzy:
  N. Potrzebowska, M. Niewiadomski, K. Chałupka, A. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  31 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: SS PTChem
  Data:
  konferencja 9-13 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 20. Zastosowanie katalizatorów niklowych w procesie wzbogacania produktów błyskawicznej pirolizy celulozy
  Autorzy:
  M. Niewiadomski, W. Kwapiński, A.M. Ruppert, J. Grams
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 16-18 Marca
  Status:
  Opublikowana