Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające naturalnie bioaktywne składniki dla projektowania nowoczesnych materiałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej

2011/03/B/ST8/06353

Słowa kluczowe:

polimery biodegradowalne polimerowe powłoki antybakteryjne kwasy tłuszczowe aminokwasy cewniki

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosława El Fray 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 487 265 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. "Synthesis and Characterization of Fatty Acid/Amino Acid Self-Assemblies"
  Autorzy:
  J. Gajowy, D. Bolikal, J. Kohn, M. El Fray
  Czasopismo:
  Journal of Functional Biomaterials (rok: 2014, tom: 5(4), strony: 211-231), Wydawca: MDPI AG, Bazylea, Szwajcaria
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/jfb5040211 - link do publikacji
 2. "Evaluation of chemical structure, microphase separation and self-assembling of poly(aliphatic/aromatic-ester-amide-ether)s (PAAEAE)s / Ocena budowy chemicznej, struktury fazowej oraz samo-organizacji makrocząsteczek poli(alifatyczno/aromatycznych-estro-amido-eterów) (PAAEAE)"
  Autorzy:
  J. Gajowy, M. El Fray
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (rok: 2013, tom: 120, strony: 30-34), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. "Antibiotic loaded microspheres as antimicrobial delivery systems for medical applications" IF: 4,164
  Autorzy:
  J. Szczeblinska, K. Fijałkowski, J. Kohn, M. El Fray
  Czasopismo:
  Materials Sciences and Engineering C (rok: 2017, tom: 77, strony: 69-75), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2017.03.215 - link do publikacji
 4. "New poly(ester-amide) copolymers modified with polyether (PEAE) for anticanerdrug encapsulation" IF: 1,543
  Autorzy:
  A. Chudecka- Głaz, J. Szczeblińska, A.Cymbulak-Płoska, J. Kohn & M. El Fray
  Czasopismo:
  Journal of Microencapsulation (rok: 2016, tom: Vol. 33, No. 8, strony: 702-711), Wydawca: Taylor& Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02652048.2016.1228708 - link do publikacji
 1. " Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające pochodne aminokwasów i kwasów tłuszczowych"
  Autorzy:
  J. Gajowy, M. El Fray
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe Pomerania Plast (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 4-7 czerwca
  Status:
  Opublikowana