Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola transportera UDP-N-acetyloglukozoaminy aparatu Golgiego w procesie glikozylacji makrocząsteczek

2011/03/B/NZ1/02084

Słowa kluczowe:

glikozylacja transport błonowy UDP-N-acetyloglukozoamina glikoproteiny aparat Golgiego

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_7: Inżynieria komórkowa

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mariusz Olczak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 469 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2015-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. kolumna chromatograficzna GlycoSep N. Za kwotę 10 000 PLN
 2. kolumna chromatograficzna Hypercarb. Za kwotę 5 000 PLN
 3. kolumna chromatograficzna GlycoSep C. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Short N-terminal region of UDP-galactose transporter (SLC35A2) is crucial for galactosylation of N-glycans IF: 2,5
  Autorzy:
  Sosicka P, Jakimowicz P, Olczak T, Olczak M
  Czasopismo:
  Biochem Biophys Res Commun (rok: 2014, tom: 454, strony: 486-492), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. UDP-Gal/UDP-GlcNAc chimeric transporter complements mutation defect in mammalian cells deficient in UDP-Gal transporter IF: 2,5
  Autorzy:
  Olczak M, Maszczak-Seneczko D, Sosicka P, Jakimowicz P, Olczak T
  Czasopismo:
  Biochemical and Biophysical Research Communications (rok: 2013, tom: 434, strony: 473-478), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbrc.2013.03.098 - link do publikacji
 3. UDP-N-acetylglucosamine transporter (SLC35A3) regulates biosynthesis of highly branched N-glycans and keratan sulfate IF: 4,65
  Autorzy:
  Maszczak-Seneczko D, Sosicka P, Olczak T, Jakimowicz P, Majkowski M, Olczak M
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2013, tom: 288, strony: 21850-60), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M113.460543 - link do publikacji
 4. UDP-N-acetylglucosamine transporter and UDP-galactose transporter form heterologous complexes in the Golgi membrane IF: 3,58
  Autorzy:
  Maszczak-Seneczko D, Sosicka, P, Majkowski M; Olczak T, Olczak M.
  Czasopismo:
  FEBS Letters (rok: 2012, tom: 586, strony: 4082-4087), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. UDP-galactose (SLC35A2) and UDP-N-acetylglucosamine (SLC35A3) transporters form glycosylation-related complexes with mannoside acetylglucosaminyltransferases (Mgats) IF: 4,65
  Autorzy:
  Maszczak-Seneczko D, Sosicka P, Kaczmarek B, Majkowski, M, Luzarowski M, Olczak T, Olczak M
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2015, tom: 290, strony: 15475-15486), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M115.636670 - link do publikacji