Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ innowacji i inwestycji w kapitał ludzki na realną konwergencję Polski z wyżejrozwiniętymi krajami świata

2011/03/D/HS4/01659

Słowa kluczowe:

innowacje kapitał ludzki konwergencja gospodarcza wzrost gospodarczy Polska

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Jabłoński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 147 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki
  Autorzy:
  Firszt Dariusz
  Czasopismo:
  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (rok: 2014, tom: 37 (1/2014), strony: 258-275), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 2. Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010
  Autorzy:
  Jabłoński Łukasz
  Czasopismo:
  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (rok: 2014, tom: 37 (1/2014), strony: 181-219), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 3. REALNA KONWERGENCJA MIĘDZY REGIONAMI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1995-2008
  Autorzy:
  jabłoński Łukasz, Misiak Tomasz
  Czasopismo:
  Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2013, tom: 88, strony: 267-292), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 4. Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cześć 1. Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita
  Autorzy:
  Jabłoński Łukasz, Misiak Tomasz
  Czasopismo:
  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (rok: 2014, tom: 38 (2/2014), strony: 98-117), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 5. Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cześć 2. Zmiana zróżnicowań rozwojowych
  Autorzy:
  Jabłoński Łukasz, Misiak Tomasz
  Czasopismo:
  Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy (rok: 2014, tom: 39 (3/2014), strony: 148-161), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 1. Economic Development and the Implementation of CSR initiatives in national economies
  Autorzy:
  Ćwiklicki Marek, Jabłoński Łukasz
  Książka:
  Corporate Social Responsibility: Locating the missing link. New perspectives on sustainable management solutions (rok: 2015, tom: 1, strony: 147-167), Wydawca: Springer-Gabler
  Status:
  Opublikowana
 2. Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
  Autorzy:
  Firszt Dariusz, Łukasz Jabłoński
  Książka:
  Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami (rok: 2016, tom: 1, strony: 167), Wydawca: CeDeWu, Warszawa
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Employee competence development in the CSR perspective
  Autorzy:
  Jabłoński Łukasz, Jabłoński Marek
  Książka:
  Corporate Social Responsibility: Locating the missing link. New perspectives on sustainable management solutions (rok: 2015, tom: 1, strony: 371-381), Wydawca: Springer-Gabler
  Status:
  Opublikowana
 4. Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej
  Autorzy:
  Praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jabłońskiego
  Książka:
  Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej (rok: 2015, tom: 1, strony: 243), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowana
 5. INNOVATIONS AND THEIR DIFFUSION VERSUS CSR PRACTICES
  Autorzy:
  Firszt Dariusz
  Książka:
  Corporate Social Responsibility: Locating the missing link. New perspectives on sustainable management solutions (rok: 2015, tom: 1, strony: 109-125), Wydawca: Springer-Gabler
  Status:
  Opublikowana
 6. CONVERGENCE: MEASURING, DRIVING FORCES AND CATCHING–UP POLICY
  Autorzy:
  Jabłoński Łukasz
  Książka:
  Selected issues of economic modernisation: A Central-East European Perspective (rok: 2013, tom: 1, strony: 75-94), Wydawca: Cracow University of Economics Foundation
  Status:
  Opublikowana
 7. POLAND ON ITS WAY TO KNOWLEDGE–BASED ECONOMY
  Autorzy:
  Firszt Dariusz
  Książka:
  Selected issues of economic modernisation: A Central-East European Perspective (rok: 2013, tom: 1, strony: 97-107), Wydawca: Cracow University of Economics Foundation
  Status:
  Opublikowana