Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych parameterach

2011/03/B/ST7/02517

Słowa kluczowe:

napęd elektryczny sterowanie rozmyte sterowanie adaptacyjne tłumienie drgań

Deskryptory:

 • ST7_1: Inżynieria sterowania
 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Szabat 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 439 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-12-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Przemienniki częstotliwości wraz z układem pomiarowym PZN/ACR 2x5,5/13 MCD 710. Za kwotę 26 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (17)
 1. Zastosowanie adaptacyjnego neuronowo-rozmytego regulatora prędkości z konkurencyjnymi warstwami Petriego do sterowania silnika elektrycznego IF: 0,242
  Autorzy:
  Piotr DERUGO, Mateusz DYBKOWSKI, Krzysztof SZABAT
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2013, tom: 89, strony: 64-67), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=8116 - link do publikacji
 2. Predictive speed controller with fuzzy compensation of two-mass drive with friction IF: 0,44
  Autorzy:
  Piotr Serkies, Krzysztof Szabat
  Czasopismo:
  The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering (rok: 2016, tom: -, strony: 44576), Wydawca: Emerald Group Publishing
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Algorytm implementacji regulatora rozmytego o niskim koszcie numerycznym IF: 0,242
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2014, tom: 11, strony: 235-239), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12915/pe.2014.11.60 - link do publikacji
 4. ADAPTIVE NEURO-FUZZY PID CONTROLLER FOR A NONLINEAR DRIVE SYSTEM IF: 0,44
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Czasopismo:
  The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering (rok: 2015, tom: 34/3, strony: 792-807), Wydawca: Emerald Group Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  COMPEL-10-2014-0257 - link do publikacji
 5. Adaptacyjny układ sterowania z rekurencyjnymi regulatorami rozmytymi dla układu napędowego o zmiennych parametrach IF: 0,242
  Autorzy:
  Sebastian KNYCHAS, Krzysztof SZABAT
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2013, tom: 89, strony: 155-158), Wydawca: Sigma -Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=7675 - link do publikacji
 6. Analiza bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z kompensatorem neuronowo rozmytym
  Autorzy:
  Mateusz Dybkowski, Krzysztof Szabat
  Czasopismo:
  Przegląd Elekrotechniczny (rok: 2015, tom: 2, strony: 2013-2017), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2016.02.54 - link do publikacji
 7. Analiza wpływu rozmieszczenia konkurencyjnej warstwy Petriego w neuronowo-rozmytym regulatorze adaptacyjnym na właściwości dynamiczne układu napędowego IF: 0,242
  Autorzy:
  Piotr Derugo, mateusz Dybkowski, Krzysztof Szabat
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2014, tom: 6, strony: 35-39), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12915/pe.2014.06.07 - link do publikacji
 8. Sterowanie silnikiem liniowym z wykorzystaniem adaptacyjnej struktury sterowania z regulatorem rozmytym typu PID
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Jarosław Kacerka, Krzysztof Szabat
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2015, tom: 7, strony: 93-96), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2015.07.27 - link do publikacji
 1. Implementation of the Low Computational Cost Fuzzy PID Controller for Two-Mass Drive System
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 21-24/09/2014
  Status:
  Opublikowana
 2. ADAPTIVE NEURO-FUZZY PID CONTROLLER FOR DRIVE SYSTEM WITH FRICTION AND BACKSLASH
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (rok: 2014, ), Wydawca: PTETIS
  Data:
  konferencja 2-4/07/2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Adaptive Recurrent Neuro-Fuzzy Control of the Complex Drive System
  Autorzy:
  Sebastian Knychas, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  EUROCON, 2013 IEEE (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 1-4 VI
  Status:
  Opublikowana
 4. Analiza pracy adaptacyjnego bezczujnikowego napędu indukcyjnego
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Mateusz Dybkowski
  Konferencja:
  Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 20-22 XI 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Direct torque control of induction motor drive system with adaptive sliding-mode neuro-fuzzy compensator
  Autorzy:
  Mateusz Dybkowski, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  International Conference on Industrial Technology (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 17-19 03 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Adaptacyjny regulator neuronowo-rozmyty z rekurencjami i warstwą tranzycji Petriego w sterowaniu napędem elektrycznym.
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Jarosław kacerka, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódźka
  Data:
  konferencja 18-20 listopada
  Status:
  Opublikowana
 7. Damping of the torsional vibration using adaptive fuzzy control system with different recurrences
  Autorzy:
  Sebastian Knychas, Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  International Symposium on Industrial Electronics ISIE (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 1-4/06/2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Single Node Recursions in Adaptive Neuro-Fuzzy Controller
  Autorzy:
  Piotr Derugo
  Konferencja:
  2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 24-26 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Damping of Torsional Vibrations of Two-Mass System Using Adaptive Low Computational Cost Fuzzy PID Controller
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Konferencja:
  11th IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 9-12/06/2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Zastosowanie adaptacyjnego regulatora rozmytego z warstwami Petriego do sterowania predkoscią silnika elektrycznego
  Autorzy:
  Piotr DERUGO, Mateusz DYBKOWSKI, Krzysztof SZABAT
  Konferencja:
  Sterowanie w Energoelektronice i w Napędzie Elektrycznym (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 20-22 XI
  Status:
  Opublikowana
 11. Zastosowanie Warstw Petriego Typu Konkurencyjnego i Tranzycji w Adaptacyjnym Regulatorze Neuronowo-Rozmytym
  Autorzy:
  Piotr Derugo
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódźka
  Data:
  konferencja 18-20 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. Rozmyty regulator prędkości typu TSK układu napędowego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych.
  Autorzy:
  Krzysztof Dróżdź, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Poznan University of Technology Academic Journals (rok: 2013, tom: 75, strony: 157-164), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 2. 1. Wprowadzenie
  Autorzy:
  Mateusz Dybkowski
  Książka:
  Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych - zagadnienia wybrane (rok: 2013, tom: Tom 67, strony: 44830), Wydawca: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych
  Status:
  Opublikowana
 3. Analysis of adaptive neuro-fuzzy PD controller with competitive Petri layers in speed control system for DC motor.
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Computer applications in electrical engineering (rok: 2013, tom: 11, strony: 267-280), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 4. Estymacja prędkości kątowej w adaptacyjnym bezczujnikowym układzie napędowym z połączeniem sprężystym
  Autorzy:
  Mateusz Dybkowski
  Książka:
  Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych - zagadnienia wybrane (rok: 2013, tom: Tom 67, strony: 171-182), Wydawca: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Robust control of PMSM drive with changeable inertia using TSK-type fuzzy controller
  Autorzy:
  Krzysztof Dróżdź, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Computer applications in electrical engineering (rok: 2013, tom: 11, strony: 281-292), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 6. ADAPTACYJNE STEROWANIE ROZMYTE ZE ZBIORAMI TYPU II ZŁOŻONEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO PRACUJĄCEGO W ZAKRESIE PRĘDKOŚCI NISKIEJ
  Autorzy:
  Karol Wróbel
  Książka:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiaj (rok: 2015, tom: 71/35, strony: 44570), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 7. ANALIZA WPŁYWU KONKURENCYJNYCH WARSTW PETRIEGO NA DZIAŁANIE REGULATORA NEURONOWO-ROZMYTEGO
  Autorzy:
  Piotr Derugo
  Książka:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2013, tom: 69, strony: 98-110), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 8. Analiza adaptacyjnego neuronowo rozmytego regulatora z wykorzystaniem konkurencyjnych warstw typu Petriego w sterowaniu silnikiem prądu stałego.
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Mateusz Dybkowski, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. (rok: 2013, tom: 75, strony: 85-92), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 9. Analysis of adaptive neuro-fuzzy PD controller with competitive Petri layers in speed control system for DC motor
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Computer Applications in Electrical Engineering (rok: 2013, tom: 11, strony: 267--280), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 10. Predictive Position Control of a Two-Mass System with an Induction Motor in a Wide Range of Speed Changes
  Autorzy:
  Piotr Serkies, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Advanced control of Electrical Drives and Power Electronics Converters - Studies in Systems, Decision and Control (rok: 2016, tom: 75, strony: 53-74), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
 11. Regulator Neuronowo-Rozmyty z Warstwą Tranzycji w Sterowaniu Silnikiem Prądu Stałego w Zakresie Prędkości Ultra-Niskich - Weryfikacja Eksperymentalna
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Marcin Pawlak
  Książka:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiaj (rok: 2015, tom: 71/35, strony: 52-64), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 12. ZASTOSOWANIE ADAPTACYJNEJ SIECI FALKOWEJ DO REGULACJI PRĘDKOŚCI SILNIKA PRĄDU STAŁEGO
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2013, tom: 69, strony: 111-119), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 13. ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI POCZĄTKOWYCH WEKTORA WAG NA PRACĘ BEZCZUJNIKOWEGO UKŁADU ADAPTACYJNEGO STEROWANIA DTC-SVM
  Autorzy:
  Piotr Derugo, Mateusz Dybkowski
  Książka:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2013, tom: 69, strony: 120-131), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 14. ANALIZA WYKORZYSTANIA REGULATORA NEURONOWO-ROZMYTEGO Z WARSTWĄ TRANZYCJI W STEROWANIU SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO W ZAKRESIE PRĘDKOŚCI ULTRA NISKICH
  Autorzy:
  Piotr Derugo
  Książka:
  Prace naukowe Instytutu, Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2014, tom: 70/34, strony: 233-245), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 15. BEZCZUJNIKOWY UKŁAD NAPĘDOWY Z KOMPENSATOREM NEURONOWO-ROZMYTYM
  Autorzy:
  Mateusz Dybkowski, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Prace naukowe Instytutu, Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2014, tom: 70/34, strony: 16-25), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 16. Bezczujnikowa struktura sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnym regulatorem rozmytym z dodatkową warstwą Petriego
  Autorzy:
  Mateusz Dybkowski, Piotr Derugo
  Książka:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2015, tom: 71/35, strony: 65-73), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 17. ZASTOSOWANIE ROZMYTEGO STEROWANIA ADAPTACYJNEGO W UKŁADZIE NAPĘDOWYM Z TARCIEM MECHANICZNYM
  Autorzy:
  Karol Wróbel, Krzysztof Szabat
  Książka:
  Prace naukowe Instytutu, Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej (rok: 2014, tom: 70/34, strony: 260-270), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana