Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa klasa uśpionych rutenowych katalizatorów metatezy olefin - synteza, struktura, reaktywność i aktywność katalityczna

2011/03/B/ST5/01047

Słowa kluczowe:

metateza olefin

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Pietraszuk 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 434 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-12

Zakończenie projektu: 2015-09-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Rotacyjna pompa prożniowa. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Chromatograf gazowy (Chromatograf gazowy z zestawem komputerowym). Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Aryloxybenzylidene ruthenium chelates: synthesis, structure and catalytic activity in olefin metathesis IF: 3,12
  Autorzy:
  Patrycja Żak,Szymon Rogalski,Maciej Kubicki,Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 7, strony: 1131-1136), Wydawca: Jhon Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201301208 - link do publikacji
 2. New aryloxybenzylidene ruthenium chelates – synthesis, reactivity and catalytic performance in ROMP IF: 2,762
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Szymon Rogalski, Mariusz Majchrzak, Maciej Kubicki and Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2015, tom: 11, strony: 1910-1916), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.11.206 - link do publikacji
 3. The mechanism of activation of amidobenzylidene ruthenium chelates – latent catalysts of olefin metathesis IF: 4,197
  Autorzy:
  Szymon Rogalski, Patrycja Żak, Natalia Tadeuszyk, Krystian Pyta, Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 1277-1282), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt04290b - link do publikacji
 1. New latent ruthenium catalysts bearing aryloxybenzylidene ligands and their application in olefin metathesis
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Szymon Rogalski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  21st International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM XXI) (rok: 2015, ), Wydawca: Verlag der Technischen Universitat Graz
  Data:
  konferencja 12-16.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Nowe uśpione katalizatory metatezy olefin
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Szymon Rogalski, Beata Powała, Maciej Kubicki, Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 16 - 20.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Aryloxybenzylidene ruthenium chelates – synthesis, structure and catalytic activity
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Szymon Rogalski, Maciej Kubicki, Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  International Symposium on Olefin Metathesis and related chemistry (ISOM XX) (rok: 2013, ), Wydawca: Osaka University
  Data:
  konferencja 14-19.07
  Status:
  Opublikowana
 4. New Aryloxybenzylidene Ruthenium Chelates - Synthesis, Structure and Catalytic Activity
  Autorzy:
  Patrycja Zak, Szymon Rogalski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  19th International Symposium on Homogeneous Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: University of Ottawa
  Data:
  konferencja 6.07 - 11.07
  Status:
  Opublikowana
 5. New Carbamatoalkylidene Ruthenium Chelates - Synthesis, Structure and Catalytic Activity
  Autorzy:
  Szymon Rogalski, Patrycja Zak, Natalia Tadeuszyk, Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  19th International Symposium on Homogeneous Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: University of Ottawa
  Data:
  konferencja 6.07 - 11.07
  Status:
  Opublikowana
 6. Aryloxybenzylidene ruthenium chelates – synthesis, structure and catalytic activity in olefin metathesis
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Szymon Rogalski, Maciej Kubicki, Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Organometallic Chemistry Directed towards Organic Synthesis (OMCOS 17) (rok: 2013, ), Wydawca: Colorado State University
  Data:
  konferencja 28.07 - 01.08
  Status:
  Opublikowana
 7. New chemoswichable carbamatoalkylidene ruthenium catalysts for olefin metathesis
  Autorzy:
  Szymon Rogalski, Patrycja Żak, Maciej Kubicki, Piotr Przybylski, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  21st International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM XXI) (rok: 2015, ), Wydawca: Verlag der Technischen Universitat Graz
  Data:
  konferencja 12-16.07.2015
  Status:
  Opublikowana