Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości nowego trójskładnikowego nanokatalizatora do utleniania etanolu

2011/03/B/ST5/02735

Słowa kluczowe:

synteza nanokatalizatory etanol zerwanie wiązania C-C ogniwo paliwowe DEFC

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Kowal 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 427 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2012-11-30

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony