Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wspólnota arabska w Polsce. Polska polityka migracyjna w opinii arabskich imigrantów.

2011/03/N/HS6/04744

Słowa kluczowe:

wspólnota arabska polityka migracyjna imigranci arabscy

Deskryptory:

 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mustafa Switat 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 34 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2014-08-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat cyfrowy. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Notebook. Za kwotę 3 500 PLN
 3. Urządzenie wielofunkcyjne. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Arabic Community in Poland - facts and myths. Research Report IF: 5
  Autorzy:
  Mustafa Switat
  Czasopismo:
  The Yearbook of Polish European Studies (rok: 2016, tom: 19, strony: 249-260), Wydawca: Centrum Europejskie UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Społeczność arabska w Polsce - fakty i mity. Raport z badań terenowych
  Autorzy:
  Mustafa Switat
  Czasopismo:
  Przegląd Orientalistyczny (rok: 2015, tom: 44989, strony: 223-233), Wydawca: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybrane aspekty polityki migracyjnej w świetle badań nad arabską diasporą w Polsce
  Autorzy:
  Mustafa Switat
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH "Studia i Prace" (rok: 2016, tom: 1 (25), strony: 175-194), Wydawca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
  Status:
  Opublikowana
 4. Rasizm i mechanizmy mu pokrewne, a diaspora arabska w Polsce. Studium przypadku
  Autorzy:
  Mustafa Switat
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (rok: 2016, tom: X, strony: x-x), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Złożona
 1. Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy
  Autorzy:
  Joachim Osiński, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Marta Pachocka (red.)
  Konferencja:
  "Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy" (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Data:
  konferencja 23.10.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza
  Autorzy:
  Joachim Osiński, Marta Pachocka (red.)
  Konferencja:
  IV Konferencja Doktorantów "Młodzi KES": Przemiany demograficzno-społeczne i gospodarcze we współczesnym świecie – tendencje, wyzwania, perspektywy (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Data:
  konferencja 25-26.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia
  Autorzy:
  Janusz Balicki, Mariusz Chamarczuk (red.)
  Konferencja:
  Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia (rok: 2013, ), Wydawca: UKSW
  Data:
  konferencja 01.06.2012
  Status:
  Opublikowana