Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ antropopresji na zarastanie i wypłycanie jezior

2011/03/B/NZ9/03774

Słowa kluczowe:

zanik jezior makrofity osady

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 310 819 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2018-03-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Fotometr płomieniowy. Za kwotę 39 000 PLN
 2. Piec do mineralizacji na sucho. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Komputer stacjonarny. Za kwotę 4 300 PLN
 4. ArcGis. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Cyfrowy aprat fotograficzny. Za kwotę 4 600 PLN
 6. Komputer przenośny. Za kwotę 3 800 PLN
 7. Mapy - zestaw. Za kwotę 20 000 PLN
 8. Wirówka stołowa. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Changes in Water Resources of Polish Lakes as Influenced by Natural and Anthropogenic Factors. IF: 0,79
  Autorzy:
  Choiński A., Ptak M., Lawniczak A.E.
  Czasopismo:
  POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES (rok: 2016, tom: 25 (5), strony: 1883-1890), Wydawca: HARD, POST-OFFICE BOX, 10-718 OLSZTYN 5, POLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/62906 - link do publikacji
 2. On the use of macrophytes to maintain functionality of overgrown lowland lakes IF: 2,914
  Autorzy:
  Lawniczak-Malińska A.E., Achtenberg K.
  Czasopismo:
  Ecological Engineering (rok: 2018, tom: 113, strony: 52-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoleng.2018.02.003 - link do publikacji
 3. Indicator Values of Emergent Vegetation in Overgrowing Lakes in Relation to Water and Sediment Chemistry IF: 1,832
  Autorzy:
  Lawniczak-Malińska A.E., Achtenberg K.
  Czasopismo:
  Water (rok: 2018, tom: 10, strony: 498), Wydawca: MDPI AG in Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w10040498 - link do publikacji
 4. Long-term changes in water quality and ecological status of lakes in the Wielkopolska National Park and its buffer zone with special reference to effectiveness of the lakes' protection. IF: 0,519
  Autorzy:
  Lawniczak A.E.
  Czasopismo:
  Oceanological and Hydrobiological Studies (rok: 2016, tom: 45(4), strony: 524-538), Wydawca: WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, D-10785 BERLIN, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ohs-2016-0044 - link do publikacji
 5. Impact of lake morphology and shallowing on the rate of overgrowth in hard-water Eutrophic Lakes IF: 1,832
  Autorzy:
  Ławniczak-Malińska A., Ptak M., Celewicz S., Choiński A.
  Czasopismo:
  Water (rok: 2018, tom: 10(12), strony: 1827), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w10121827 - link do publikacji
 6. Zmiany powierzchni jezior na wybranych obszarach chronionych na podstawie materiałów kartograficznych
  Autorzy:
  Ławniczak A.E., Kutyła S.
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2015, tom: 81(1), strony: 44698), Wydawca: PAN IGiPZ
  Status:
  Opublikowana
 1. Cieki sieci hydrograficznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
  Autorzy:
  Ławniczak A.E., Grześkowiak A., Achtenberg K. 2016.
  Książka:
  Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Małe zbiorniki wodne i rzeki. Źródła zanieczyszczeń wód i zalecenia ochronne (rok: 2016, tom: Tom II., strony: 122-137), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 2. Program działań ochronnych dla jezior i cieków WPN i jego otuliny w odniesieniu do stwierdzonych presji.
  Autorzy:
  Ławniczak A.E., Golski J.
  Książka:
  Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. (rok: 2016, tom: II, strony: 330-361), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 3. Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Jeziora.
  Autorzy:
  Ławniczak A.E., Pełechata A., Czerniawska-Kusza I., Kuczyńska-Kippen N., Kokociński M., Golski J.
  Książka:
  Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Jeziora. (rok: 2016, tom: I, strony: ss. 400), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana