Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe ścieżki wyciszania RNA w analizie funkcjonalnej genów warunkujących ważne cechy użytkowe poliploidalnych zbóż

2011/03/B/NZ9/01383

Słowa kluczowe:

RNAi wyciszanie transkrypcyjne TGS amiRNA poliploidalne zboża pszenica

Deskryptory:

 • NZ1_9: Biotechnologia
 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Nadolska-Orczyk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 593 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System do przygotowywania reakcji "real time" PCR. Za kwotę 180 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Artificial MicroRNA-Based Specific Gene Silencing of Grain Hardness Genes in Polyploid Cereals Appeared to Be Not Stable Over Transgenic Plant Generations IF: 4,495
  Autorzy:
  Sebastian Gasparis, Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Waclaw Orczyk, Anna Nadolska-Orczyk
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2016, tom: 7, strony: 44574), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2016.02017 - link do publikacji
 2. Sina and Sinb genes in triticale do not determine grain hardness contrary to their orthologs Pina and Pinb in wheat. IF: 4,354
  Autorzy:
  Gasparis S., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A.
  Czasopismo:
  BMC Plant Biology (rok: 2013, tom: 0,673611111111111, strony: 44573), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.biomedcentral.com/1471-2229/13/190 - link do publikacji
 1. Gasparis S, Nadolska-Orczyk A, Orczyk W
  Autorzy:
  New RNAi approaches as tools in functional analysis of genes in polypolid cereals – introduction to research.
  Konferencja:
  Konferencja "Post-transcriptional gene regulation in plants"; (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Biotechnologii PAN, IChB PAN
  Data:
  konferencja 30. 06 – 02. 07. 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of RNAi methods for functional analysis of genes in polyploidy cereals.
  Autorzy:
  Gasparis S, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A.
  Konferencja:
  The 3rd Plant Genomics Congress (rok: 2015, ), Wydawca: London
  Data:
  konferencja 11-12 May
  Status:
  Opublikowana
 3. Biotechnology of cereals: implementation of RNAi technology for functional genomics and improvement of selected traits.
  Autorzy:
  Nadolska-Orczyk A, Gasparis S, Zalewski W, Yanushevska Y, Orczyk W
  Konferencja:
  3rd Biotechnology World Congress (rok: 2014, ), Wydawca: Eureka Science
  Data:
  konferencja February 10th to 12th 2014
  Status:
  Opublikowana