Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ budowy wewnętrznej i powierzchni nanodrutów SiC na fotoluminiscencje.

2011/03/B/ST5/03256

Słowa kluczowe:

nanodruty struktura powierzchni

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Swietłana Stelmakh 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 449 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-08-29

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop Liffebook A53213-2370M 8GB, 750GB. Za kwotę 2 000 PLN
 2. Kontroler do kamery wysokotemperaturowej Huber 963400. Za kwotę 34 000 PLN
 3. Szybka kamera fotograficzna. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Kamera wysokotemperaturowa Huber 670300 , 900°C do wygrzewania kapilar. Za kwotę 18 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Growth and characterization of thin SiC films in RF plasma and optical emission spectroscopy IF: 1,489
  Autorzy:
  M. Kurcz, A. Huczko
  Czasopismo:
  Phys. Stat. Solidi B (rok: 2012, tom: 249, strony: 2576), Wydawca: Wiley–VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201200078 - link do publikacji
 2. In-situ diagnostics of SiC nanostructures growth proces IF: 1,552
  Autorzy:
  A. Dąbrowska, Anna Bzymek, A. Huczko.
  Czasopismo:
  J. Crystal Growth (rok: 2014, tom: 401, strony: 376-380), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.crysgro.2013.12.035 - link do publikacji
 3. A comprehensive study of thermoelectric and transport properties of beta-silicon carbide nanowires IF: 2,21
  Autorzy:
  L.A. Valentin, J. Betancourt, L.F. Fonseca, M.T. Pettes, L. Shi, M. Soszyński, A. Huczko
  Czasopismo:
  J. Appl. Phys. (rok: 2013, tom: 114, strony: 184301), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4829924 - link do publikacji
 4. Preparation of silicon carbide SiC-based nanopowders by the aerosol-assisted synthesis and the DC thermal plasma synthesis methods IF: 1,968
  Autorzy:
  Cezary Czosnek , Mirosław M. Bućko, Jerzy F. Janik , Zbigniew Olejniczak, Michał Bystrzejewski, Olga Łabędź , Andrzej Huczko
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2015, tom: 63, strony: 164-172), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2014.12.003 - link do publikacji
 5. Self - propagating high - temperature synthesis (SHS) of crystalline nanomaterials IF: 1,552
  Autorzy:
  A. Huczko, M. Kurcz, A. Dąbrowska, A. Bhattarai
  Czasopismo:
  J. Crystal Growth (rok: 2014, tom: Volume 401, strony: 469-473), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2014.02.049 - link do publikacji
 6. Facile and fast combustion synthesis and characterization of novel carbon nanostructures IF: 1,489
  Autorzy:
  Andrzej Huczko, Agnieszka Dąbrowska, Olga Łabądż, Michał Soszyński, Michał Bystrzejewski, Piotr Baranowski, Rita Bhatta, Balram Pokhrel, Bhim Prasad Kafle, Swietlana Stelmakh, Stanisław Gierlotka and Sławomir Dyjak
  Czasopismo:
  Phys. Status Solidi B (rok: 2014, tom: 251, Issue 12, strony: 2563–2568), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201451163 - link do publikacji
 7. Fast and efficient combustion synthesis route to produce novel nanocarbons IF: 1,489
  Autorzy:
  A. Dąbrowska, A. Huczko, S. Dyjak
  Czasopismo:
  Phys. Stat. Solidi B (rok: 2012, tom: 249, strony: 2373), Wydawca: Wiley–VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201200114 - link do publikacji
 8. Towards green chemistry: a new approach to the synthesis of semiconducting SiC nanowires IF: 1,489
  Autorzy:
  A. Dąbrowska, M. Soszyński, A. Huczko
  Czasopismo:
  Phys. Status Solidi B (rok: 2013, tom: 250, strony: 2713-2716), Wydawca: Wiley–VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201300081 - link do publikacji
 1. Analiza właściwości dynamicznych nanokompozytów: od założeń teoretycznych do weryfikacji eksperymentalnej",
  Autorzy:
  A. Dąbrowska
  Konferencja:
  VII Int. Scientific and Technical Conference "Carbon Materials and Polymer Composites", Ustroń, Polska (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Węglowe
  Data:
  konferencja 13-16.XI.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania rozpoznawcze nad syntezą spaleniową nanostrukturalnego węglika krzemu z wykorzystaniem krzemu z odpadowych ogniw fotowoltaicznych
  Autorzy:
  M. Soszyński, A. Huczko
  Konferencja:
  Konferencja "Problemy Unieszkodliwiania Odpadów", Warszawa (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 26.XI.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Combustion Synthesis of Si-related crystalline nanostructures",
  Autorzy:
  M. Soszyński, O. Łabędź, A. Huczko
  Konferencja:
  XVII Int. Conf. on Crystal Growth and Epitaxy, Warsaw, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 11-16.VIII.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Combustion synthesis of crystalline nanomaterials
  Autorzy:
  A. Huczko, M. Kurcz, A. Dąbrowska, A. Bhattarai
  Konferencja:
  XVII Int. Conf. on Crystal Growth and Epitaxy, Warsaw, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 11-16.VIII.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. In-situ diagnostics of SiC nanostructures growth proces
  Autorzy:
  A. Dąbrowska
  Konferencja:
  XVII Int. Conf. on Crystal Growth and Epitaxy, Warsaw, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 11-16.VIII.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Otrzymywanie nanomateriałów węglowych na drodze syntezy spaleniowej
  Autorzy:
  M. Soszyński
  Konferencja:
  VII Int. Scientific and Technical Conference "Carbon Materials and Polymer Composites", Ustroń (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Węglowe
  Data:
  konferencja 13-16 listopada 2012
  Status:
  Opublikowana