Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej w polskim sektorze bankowym w warunkach kryzysu finansowego.

2011/03/B/HS4/04814

Słowa kluczowe:

nadzór korporacyjny polityka wynagradzania kadry menedżerskiej sektor usług finansowych kryzys finansowy

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 149 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-02-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Determinanty niezależności komitetu wynagrodzeń w bankach w Polsce
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  Czasopismo:
  Polityka ekonomiczna (rok: 2013, tom: 307, strony: 569-580), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ regulacji dotyczących ładu korporacyjnego na wynagrodzenia kadry kierowniczej w bankach w Polsce IF: 0,26
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek
  Czasopismo:
  Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 4, strony: 327--356), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ regulacji na wynagradzanie kadry zarządzającej instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  Czasopismo:
  Ekonomia i Prawo (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Universytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w polskich bankach publicznych na przykładzie spółek indeksu WIB20
  Autorzy:
  Piotr Urbanek
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: 289, strony: 655-667), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 5. Standardy etyczne polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w okresie kryzysu finansowego – próba oceny
  Autorzy:
  Piotr Urbanek
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 330, strony: 439-447), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 6. Uniform regulation of executive pay at banks: Will it make a difference? The case study of Poland.
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  Czasopismo:
  International Journal of Disclosure and Governance, (rok: 2013, tom: 10, strony: 135-154), Wydawca: Palgrave Macmillan Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1057/jdg.2013.4 - link do publikacji
 7. Programy partycypacji we własności jako narzędzie kreacji czy destrukcji wartości dla akcjonariuszy
  Autorzy:
  Piotr Urbanek
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 347, strony: 364-472), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 8. Corporate boards, large blockholders and executive compensation in banks: Evidence from Poland IF: 1,566
  Autorzy:
  A. Słomka-Gołębiowska, P. Urbanek
  Czasopismo:
  Emerging Markets Review (rok: 2016, tom: 28, strony: 203-220), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ememar.2016.08.001 - link do publikacji
 9. Rola Komitetu Wynagrodzeń w bankach w Polsce
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2013, tom: 11, strony: 290-311), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  2013_2_6_21. - link do publikacji
 10. Wpływ nadzoru korporacyjnego na transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w Polsce IF: 0,05
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2015, tom: 4 (278), strony: 137-157), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
  Status:
  Opublikowana
 11. Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce
  Autorzy:
  Piotr Urbanek
  Czasopismo:
  Ekonomia I Prawo (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 12. The Effect of Remuneration Committee Independence on the Pay–Performance Relationship: Evidence from the Banking Industry in Poland IF: 0,33
  Autorzy:
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  Czasopismo:
  Eastern European Economics (rok: 2016, tom: 54, strony: 71–89), Wydawca: ME Sharpe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00128775.2015.1110489 - link do publikacji
 1. Wynagrodzenie prezesów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – analiza porównawcza na przykładzie indeksu WIG30
  Autorzy:
  Agata Wieczorek
  Książka:
  Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek (rok: 2014, tom: 1, strony: 63 – 74), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana