Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalityczne przemiany CO2 do węglanów i karbaminianów z udziałem katalizatorów przeniesienia międzyfazowego i cieczy jonowych

2011/03/B/ST8/06178

Słowa kluczowe:

ditlenek węgla węglany organiczne karbaminiany

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST8_2: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stefan Baj 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 590 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2016-01-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Hydrogensulphate ionic liquids as an efficient catalyst for the synthesis of cyclic carbonates from carbon dioxide and epoxides IF: 2,349
  Autorzy:
  Katarzyna Jasiak, Agnieszka Siewniak, Katarzyna Kopczyńska, Anna Chrobok, Stefan Baj
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Technology and Biotechnology (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/jctb.4892 - link do publikacji
 2. Synteza węglanów alkilenowych z CO2 wobec czwartorzędowych soli oniowych lub cieczy jonowych jako katalizatorów IF: 0,334
  Autorzy:
  Stefan Baj, Agnieszka Siewniak, Katarzyna Jasiak
  Czasopismo:
  PRZEMYSL CHEMICZNY (rok: 2013, tom: 92, strony: 563-567), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 3. An efficient method for the synthesis of cyclic carbonates from CO2 and epoxides using an effective two-component catalyst system: polymer-supported quaternary onium salts and aqueous solutions of metal salts IF: 3,674
  Autorzy:
  Agnieszka Siewniak, Katarzyna Jasiak, Stefan Baj
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A - General (rok: 2014, tom: 482, strony: 266-274), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2014.05.033 - link do publikacji
 4. Catalytic coupling of epoxides and CO2 to cyclic carbonates by carbon nanotube-supported quaternary ammonium salts IF: 3,674
  Autorzy:
  Stefan Baja, Tomasz Krawczyk, Katarzyna Jasiak, Agnieszka Siewniak, Mirosława Pawlyta
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2014, tom: 488, strony: 96-102), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2014.09.034 - link do publikacji
 5. One-pot synthesis of styrene carbonate from styrene and CO2 over the nanogold-ionic liquid catalyst IF: 2,307
  Autorzy:
  Katarzyna Jasiak, Tomasz Krawczyk, Mirosława Pawlyta, Agata Jakóbik- Kolon, Stefan Baj
  Czasopismo:
  Catalysis Letters (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10562-016-1703-z - link do publikacji
 6. Polymer- and carbon nanotube-supported heterogeneous catalysts for synthesis of carbamates from halides, amines and CO2 IF: 2,307
  Autorzy:
  Tomasz Krawczyk, Katarzyna Jasiak, Aneta Kokolus, Stefan Baj
  Czasopismo:
  Catalysis Letters (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Badania nad syntezą cyklicznych węglanów alkilenowych z ditlenku węgla i olefin wobec katalizatorów immobilizowanych na nanorurkach węglowych
  Autorzy:
  Łukasz Hatłas, Katarzyna Jasiak, Tomasz Krawczyk, Stefan Baj
  Konferencja:
  Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Częstochowa: Harit
  Data:
  konferencja 18 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Katalityczne przemiany CO2 do węglanów alkilenowych z zastosowaniem IV-rzędowych soli oniowych
  Autorzy:
  Agnieszka Siewniak, Katarzyna Jasiak, Stefan Baj
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku. Polska chemia w mieście wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Studies on the use gold nanoparticles immobilized on multi-walled carbon nanotubes as catalysts for synthesis of cyclic alkylene carbonates from carbon dioxide and olefins
  Autorzy:
  Katarzyna Jasiak, Stefan Baj, Tomasz Krawczyk, Mirosława Pawlyta, Agata Jakóbik-Kolon
  Konferencja:
  XIII International Congress of Young Chemists. YoungChem 2015, Cracow (rok: 2015, ), Wydawca: Chemical Scientific Society "Flogiston"
  Data:
  konferencja 7-11 Październik
  Status:
  Opublikowana
 4. Badania nad syntezą karbaminianów wobec katalizatorów heterogenicznych
  Autorzy:
  Stefan Baj, Tomasz Krawczyk, Katarzyna Jasiak, Aneta Kokolus
  Konferencja:
  Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Częstochowa: Harit
  Data:
  konferencja 18 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Stefan Baj, Katarzyna Jasiak, Tomasz Krawczyk, Agnieszka Siewniak
  Autorzy:
  Badania nad zastosowaniem ditlenku węgla do syntezy cyklicznych węglanów alkilenowych wobec nowych katalizatorów organicznych
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana