Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie nowych zintegrowanych układów elektrokatalitycznych do glikolowego ogniwa paliwowego

2011/03/B/ST4/02413

Słowa kluczowe:

ogniwa paliwowe. elektrokataliza tlenki metali przejściowych nanocząstki metali szlachetnych elektroutlenianie paliw organicznych etanol glikol etylenowy

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Miecznikowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 359 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2016-01-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kryształy do przystawki ATR-FTIR. Za kwotę 18 750 PLN
 2. Przystawka ATR do pomiarów spektroelektrochemicznych.. Za kwotę 90 000 PLN
 3. waga analityczna.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Activation of a Pt-based alloy by a Keggin-type cesium salt of heteropolytungstate towards oxidation of ethylene glycol in acidic medium IF: 3,205
  Autorzy:
  L. Adamczyk, J.A. Cox, K. Miecznikowski
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2016.11.011 - link do publikacji
 2. Electrochemical preparation of composite coatings of 3,4-etylenodioxythiophene (EDOT) and 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA) with heteropolyanions IF: 2,072
  Autorzy:
  Adamczyk Lidia , Giza Krystyna ,Dudek Agata
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2014, tom: 144, strony: 418-424), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2014.01.012 - link do publikacji
 3. Electrochemical preparation of bilayer polyrhodanine / isobutyltriethoxysilane coatings IF: 2,223
  Autorzy:
  E. Owczarek, L. Adamczyk
  Czasopismo:
  Journal of Applied Electrochemistry (rok: 2016, tom: 46, strony: 635-643), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10800-016-0946-0 - link do publikacji
 4. PtIr-WO3 nanostructured alloy for electrocatalytic oxidation of ethylene glycol and ethanol IF: 2,234
  Autorzy:
  Murawska Magdalena, Cox A. James, Miecznikowski Krzysztof
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2014, tom: 18, strony: 3003-3010), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-014-2493-0 - link do publikacji
 5. Mesoporous film of WO3 – the sun light" assisted decomposition of surfactant in wastewater for voltammetric determination of Pb IF: 2,711
  Autorzy:
  B. Krasnodębska-Ostręga, A. Bielecka, E. Biaduń, K. Miecznikowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 388, strony: 746-752), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.03.187 - link do publikacji
 6. Solid-state electrochemical behavior of Keggin-type borotungstic acid single crystal IF: 2,279
  Autorzy:
  Adamczyk L., Miecznikowski K.,
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2013, tom: 17, strony: 1167-1173), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-012-1983-1 - link do publikacji
 7. Nano-WO3-Modified Multi-Walled Carbon Nanotube Supported PtSn Nanoparticles: Electrocatalytic Activity for Ethylene Glycol Oxidation IF: 4,556
  Autorzy:
  K. Miecznikowski
  Czasopismo:
  ChemCatChem , Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Złożona