Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielowymiarowe autoregresyjne modele przestrzenne - metody i zastosowania

2011/03/D/HS4/04305

Słowa kluczowe:

ekonometria przestrzenna autokorelacja przestrzenna przestrzenny proces stochastyczny

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Olejnik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 99 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2016-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy (2 szt.). Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. An Empirical Study Of Productivity Growth In EU28 - Spatial Panel Analysis
  Autorzy:
  Alicja Olejnik
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research (rok: 2014, tom: 17/4, strony: 187-202), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/cer-2014-0040 - link do publikacji
 2. Multi-dimensional Spatial Auto-regressive Models: How do they Perform in an Economic Growth Framework IF: 1,385
  Autorzy:
  Alicja Olejnik, Selin Özyurt
  Czasopismo:
  Spatial Statistics (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. An alternative to partial regression in maximum likelihood estimation of spatial autoregressive panel data model
  Autorzy:
  Alicja Olejnik, Jakub Olejnik
  Czasopismo:
  Przegląd statystyczny (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. PROSPECTS AND FRONTIERS OF MULTIDIMENSIONAL PANEL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS
  Autorzy:
  Alicja Olejnik
  Czasopismo:
  Local and Regional Economy in Theory and Practice, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 334, strony: 170-179), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 5. Spatial econometric approach to western diseases modelling
  Autorzy:
  Alicja Olejnik, Agata Żółtaszek
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Złożona
 6. Empiryczne modele wzrostu gospodarczego z efektami przestrzennymi
  Autorzy:
  Alicja Olejnik
  Czasopismo:
  FOLIA OECONOMICA (rok: 2014, tom: 5 (306), strony: 75-90), Wydawca: Uniwersytet Łóddzki
  Status:
  Opublikowana
 7. Wybrane Metody Testowania Modeli Regresji Przestrzennej
  Autorzy:
  Alicja Olejnik
  Czasopismo:
  Przegląd Statystyczny (rok: 2013, tom: 60, strony: 381-393), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Increasing returns to scale, Productivity and Economic Growth – a spatial analysis of the contemporary EU economy IF: 0,133
  Autorzy:
  Alicja Olejnik, Jakub Olejnik
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Wrocław University of Economics
  Status:
  Złożona
 9. Returns to Scale for EU Regions – evidence from the spatial panel model
  Autorzy:
  Alicja Olejnik
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Złożona
 1. Labour Productivity Growth in EU28 - Spatial Panel Analysis
  Autorzy:
  Alicja Olejnik, Jakub Olejnik
  Konferencja:
  55th ERSA Congress, Spatial organization, Social Integration and Regional Development (rok: 2015, ), Wydawca: The European Regional Science Association
  Data:
  konferencja 8,2015
  Status:
  Opublikowana