Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania i poznanie mechanizmu zmian konduktywności elektrycznej nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szlachetnych w atmosferze gazów uciążliwych dla środowiska

2011/03/B/ST8/06070

Słowa kluczowe:

nanostruktury węglowe nanorurki weglowe nanokompozyty mikroskopia elektronowa spektroskopia ramanowska rentgenowska analiza strukturalna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Dobrzańska-Danikiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 711 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Zakończenie projektu: 2015-08-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Elementy składowe służące do zbudowania komory roboczej ze stolikiem zawierającym element grzejny oraz czujnik ciśnienia gazów. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Stanowisko badawcze do pomiarów własności elektrycznych nanokompozytów węglowo-metalowych w środowisku gazowym.. Za kwotę 37 120 PLN
 4. Mostek cyfrowy. Za kwotę 36 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. CVD synthesis of MWCNTs using Fe catalyst
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, M. Pawlyta, D. Łukowiec, D. Cichocki, W. Wolany
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 65/2, strony: 58-65), Wydawca: International OSCSO World Press
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka nanokompozytów typu MWCNT-Pt
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 6 (202), strony: 481-484), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 3. Structure of nanocomposites based on carbon nanotubes decorated with platinum nanoparticles
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, M. Pawlyta, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2014, tom: 783-786, strony: 1503-1508), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.783-786.1503 - link do publikacji
 4. Comparison of the MWCNTs-Rh and MWCNTs-Re carbon-metal nanocomposites obtained in high-temperature IF: 1,09
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, D. Cichocki, W. Wolany
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60/3, strony: liczba stron: 5), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0348 - link do publikacji
 5. The MWCNTs-Rh Nanocomposite Obtained By The New High-Temperature Method IF: 1,09
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials 60/2A (2015) 1057-1063 (rok: 2015, tom: 60/2A, strony: 1057-1063), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0259 - link do publikacji
 6. A structure and morphology of nanocomposites composed of carbon nanotubes with a varying fraction of platinum nanoparticles
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, M. Pawlyta, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 939, strony: 44630), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.939.3 - link do publikacji
 7. MWCNTs-Pt versus MWCNTs-Re nanocomposites manufacturing method
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, D. Cichocki, W.Wolany
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 67 (1), strony: 44694), Wydawca: International OSCSO World Press
  Status:
  Opublikowana
 8. Microscopic and spectroscopic research of the MWCNTs-Re nanocomposite IF: 1,09
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, W. Wolany, D. Cichocki, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60/3, strony: liczba stron: 5), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0347 - link do publikacji
 9. Synthesis conditions of carbon nanotubes with the Chemical Vapour Deposition method IF: 1,605
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, M. Pawlyta, D. Łukowiec, W. Wolany
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B (rok: 2014, tom: 251 (12), strony: 2420-2425), Wydawca: WILEY-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201451178 - link do publikacji
 10. Features of platinum as the carbon nanocomposites component
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 66 (2), strony: 53-61), Wydawca: International OSCSO World Press
  Status:
  Opublikowana
 11. Metoda wytwarzania i struktura nanomateriałów typu CNTs-Re
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, W. Wolany
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2015, tom: 3 (205), strony: 116-119), Wydawca: Sigma Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2015.3.4 - link do publikacji
 12. Resistance changes of the carbon nanotubes decorated with platinum nanoparticles in the presence of hydrogen at different and constant concentrations IF: 1,605
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, M. Pawlyta, T. Gaweł, M. Procek
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi (b) (rok: 2014, tom: 251 (12), strony: 2426-2431), Wydawca: WILEY-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201451179 - link do publikacji
 13. Synteza wielościennych nanorurek węglowych metodą katalityczno-chemicznego osadzania z fazy gazowej
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, W.Wolany, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 6 (202), strony: 477-480), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 14. The new MWCNTs-rhenium nanocomposite IF: 1,605
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, W. Wolany, G. Benke, Z. Rdzawski
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B (rok: 2014, tom: 251 (12), strony: 2485-2490), Wydawca: WILEY-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201451360 - link do publikacji
 1. Catalytic CVD synthesis of multiwalled carbon nanotubes
  Autorzy:
  D. Cichocki, A. D. Dobrzańska-Danikiewicz
  Konferencja:
  20th Jubilee International seminar of Ph.D. students - SEMDOK 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Żilinska univerzita/ EDIS - Editing Centre ZU
  Data:
  konferencja 28-30.01.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ funkcjonalizacji kowalencyjnej na strukturę nanorurek węglowych
  Autorzy:
  W. Wolany, D. Cichocki, T. Gaweł
  Konferencja:
  II Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  Data:
  konferencja 5-6.12.2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. MWCNTs manufactured by CCVD method
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki
  Książka:
  Carbon Nanotechnology (rok: 2017, tom: I, strony: liczba stron: 28), Wydawca: One Central Press
  Status:
  Opublikowana
 2. Nanorurki węglowe
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, D. Cichocki, W. Wolany
  Książka:
  Nanokompozyty złożone z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szlachetnych (rok: 2015, tom: V (2), strony: 17411), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 3. Charakterystyka nowo opracowanych nanokompozytów typu CNTs-NPs
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, D. Cichocki, W. Wolany
  Książka:
  Nanokompozyty złożone z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szlachetnych (rok: 2015, tom: V (2), strony: 76-110), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 4. Nowo opracowane nanokompozyty typu CNTs-NPs jako sensory gazów uciążliwych dla środowiska
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec
  Książka:
  Nanokompozyty złożone z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szlachetnych (rok: 2015, tom: V (2), strony: 111-129), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 5. Comparative analysis of the structure of nanocomposites consisting of MWCNTs and Pt, Re or Rh nanoparticles
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, W. Wolany
  Książka:
  Carbon Nanotechnology (rok: 2017, tom: I, strony: liczba stron: 22), Wydawca: One Central Press
  Status:
  Opublikowana
 6. Wytwarzanie nanokompozytów typu CNTs-NPs
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, D. Cichocki, W. Wolany
  Książka:
  Nanokompozyty złożone z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szlachetnych (rok: 2015, tom: V (2), strony: 48-75), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana