Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Woltamperometria stripingowa z zastosowaniem dwustopniowego nagromadzania i stripingu

2011/03/B/ST4/02601

Słowa kluczowe:

woltamperometria stripingowa dwukrotne nagromadzanie oznaczanie substancje biologicznie czynne jony metali

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mieczysław Korolczuk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 256 350 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-02-28

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator elektrochemiczny z przystawkami. Za kwotę 88 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Determination of lead and cadmium by anodic stripping voltammetry at bismuth film electrodes following double deposition and stripping steps IF: 3,84
  Autorzy:
  Iwona Rutyna, Mieczyslaw Korolczuk
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators B (rok: 2014, tom: 204, strony: 136-141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2014.07.091 - link do publikacji
 2. Determination of As(III) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps at two gold working electrodes IF: 3,511
  Autorzy:
  Mieczysław Korolczuk, Mateusz Ochab, Iwona Rutyna
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2015, tom: 144, strony: 517-521), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2015.06.084 - link do publikacji
 3. Determination of cobalt by adsorptive stripping voltammetry with double accumulation and stripping steps IF: 1,321
  Autorzy:
  Mieczyslaw Korolczuk, Iwona Rutyna
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry (rok: 2015, tom: 95, strony: 1042-1053), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/03067319.2015.1078799 - link do publikacji
 4. An adsorptive stripping voltammetry procedure for ultra-trace determination of U(VI) using double accumulation step on two lead-film working electrodes IF: 3,511
  Autorzy:
  Mieczyslaw Korolczuk, Malgorzata Grabarczyk, Iwona Rutyna
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2014, tom: 130, strony: 342-346), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2014.07.016 - link do publikacji
 5. Determination of folic acid at a bismuth film electrode by adsorptive stripping voltammetry. IF: 1,019
  Autorzy:
  Iwona Rutyna
  Czasopismo:
  Analytical Letters (rok: 2015, tom: 48, strony: 1593-1603), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00032719.2014.994122 - link do publikacji
 6. Double deposition and stripping steps for trace determination of Au(III) using anodic stripping voltammetry IF: 2,502
  Autorzy:
  Iwona Rutyna, Mieczysław Korolczuk, Mateusz Ochab
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2015, tom: 27, strony: 2486-2491), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201500215 - link do publikacji
 7. Determination of ultratrace thallium(I) by anodic stripping voltammetry at bismuth film electrodes following double deposition and stripping steps IF: 2,502
  Autorzy:
  Iwona Rutyna, Mieczyslaw Korolczuk
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2014, tom: 26, strony: 2639-2643), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201400483 - link do publikacji
 1. Sposoby obniżenia granicy wykrywalności w analizie stripingowej ze szczególnym uwzględnieniem podwójnego nagromadzania i stripingu
  Autorzy:
  Mieczysław Korolczuk, Iwona Rutyna, Mateusz Ochab
  Książka:
  Elektrochemia stosowana (rok: 2015, tom: 1, strony: 23-30), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków
  Status:
  Opublikowana