Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji przestrzennych

2011/03/D/HS4/00806

Słowa kluczowe:

gospodarka przestrzenna planowanie przestrzenne komunikacja społeczna partycypacja społeczna demokracja lokalna samorząd terytorialny urbanista

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Damurski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 119 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sprzęt audiowizualny (kamera cyfrowa ze statywem, model Samsung HMX F80). Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Recent progress in online communication tools for urban planning. A comparative study of Polish and German municipalities
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Czasopismo:
  International Journal of E-Planning Research (rok: 2015, tom: Vol. 5 Issue 1, strony: 39-54), Wydawca: IGI Global
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4018/IJEPR.2016010103 - link do publikacji
 2. Kultura planistyczna w Polsce. Analiza wybranych komponentów w ujęciu porównawczym
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Czasopismo:
  Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. T. Kudłacz, P. Lityński (red.) (rok: 2015, tom: t. 161, strony: 345-354), Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 3. Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Czasopismo:
  "Samorząd Terytorialny" (rok: 2014, tom: R. 24, nr 4, strony: 38-50), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowane
 4. From formal to semi-formal and informal communication in urban planning: insights from Polish municipalities. IF: 1,025
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Czasopismo:
  "European Planning Studies" (rok: 2015, tom: [nie dotyczy], strony: 44216), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/09654313.2014.993935 - link do publikacji
 5. Uczestnicy procesu podejmowania decyzji przestrzennych na szczeblu lokalnym. Teoria i praktyka
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Czasopismo:
  "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Potocki J., Ładysz J. (red.) Gospodarka Przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej" (rok: 2014, tom: Nr 367, strony: 59-67), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.367.06 - link do publikacji
 1. Public information in urban planning: what is it and how is it distributed?
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Konferencja:
  "Changing Cities" (rok: 2013, ), Wydawca: Thessaloniki: Grafima Publ. (Grecja)
  Data:
  konferencja 18-21 June 2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Patterns of communicating spatial change in Polish municipalities.
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Konferencja:
  4th Annual International Conference on Urban Studies & Planning (rok: 2014, ), Wydawca: Athens Institute for Education and Research, "ATINER's Conference Paper Series", nr PLA2014-0997.
  Data:
  konferencja 9-12 June 2014
  Status:
  Opublikowane
 1. Public communication in urban planning: growing role of online applications for citizen participation
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Książka:
  IT in the Public Sphere: Applications in Administration, Government, Politics, and Planning" (rok: 2014, tom: -, strony: 200-232), Wydawca: IGI Global (USA)
  Status:
  Opublikowane
 2. Komunikacja społeczna w procesie planowania przestrzennego
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Książka:
  Komunikacja społeczna w procesie planowania przestrzennego (rok: 2015, tom: -, strony: 24), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowane
 3. Poszerzony program partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego na przykładzie małego miasta: sukces czy porażka?
  Autorzy:
  Damurski Ł.
  Książka:
  Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Aktywność vs. bierność polityczna w Polsce i w Europie (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Przyjęte