Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowe badania dotyczące nowych materiałów hybrydowych na bazie TiO2 i BiVO4 modyfikowanych związkami alizaryny.

2011/03/N/ST5/04470

Słowa kluczowe:

efekt fotoindukowanego przełączenia fotoprądu międzyfazowe przeniesienie elektronu TiO2 BiVO4 alizaryna

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Mech-Piskorz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 91 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2014-02-28

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Detektor promieniowania UV-Vis/NIR. Za kwotę 19 999 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Ground and excited state properties of alizarin and its isomers IF: 40
  Autorzy:
  J. Mech, M.A. Grela, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2014, tom: 103, strony: 202-2013), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2013.12.009 - link do publikacji
 2. New type of photoactive materials based on TiO2 modified by anthraquinone derivatives IF: 20
  Autorzy:
  J. Mech, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy (rok: 2013, tom: 58, strony: 269-273), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/v10172-012-0184-3 - link do publikacji
 3. TiO2–anthraquinone hybrids: from quantumchemical design to functional materials IF: 40
  Autorzy:
  J. Mech, K. Mech, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2015, tom: 3, strony: 4148-4155), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5tc00256g - link do publikacji