Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe fosfinowe pochodne antybiotyków chinolonowych i ich kompleksy z jonami miedzi (I) oraz miedzi (II). Określenie właściwości fizykochemicznych i aktywnośći biologicznej w poszukiwaniu nowych terapeutyków.

2011/03/B/ST5/01557

Słowa kluczowe:

antybiotyki chinolony fosfinowe pochodne kompleksy miedzi aktywność biologiczna

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 485 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2015-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Phosphine derivatives of sparfloxacin- synthesis, structures and in vitro activity. IF: 1,6
  Autorzy:
  Urszula K. Komarnicka, Radosław Starosta, Katarzyna Guz-Regner, Gabriela Bugla-Płoskońska, Agnieszka Kyzioł, Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2015, tom: 1096, strony: 55-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2015.04.044 - link do publikacji
 2. New copper(I) complexes bearing lomefloxacin motif: spectroscopic properties, in vitro cytotoxicity and interactions with DNA and human serum albumin. IF: 4,2
  Autorzy:
  U. K. Komarnicka, R. Starosta, A. Kyzioł, M. Płotek, M. Puchalska, and M. Jeżowska-Bojczuk
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2016, ), Wydawca: RSC
  Status:
  Złożona
 3. Coordination versatility of phosphine derivatives of fluoroquinolones. New CuI and CuII complexes and their interactions with DNA. IF: 3,84
  Autorzy:
  Aleksandra Bykowska, Radosław Starosta, Julia Jezierska, Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 80804-80815), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA07483E - link do publikacji
 4. Phosphine derivatives of ciprofloxacin and norfloxacin, a new class of potential therapeutic agents IF: 2,97
  Autorzy:
  Aleksandra Bykowska, Radosław Starosta, Urszula K. Komarnicka, Zbigniew Ciunik, Agnieszka Kyzioł, Katarzyna Guz-Regner, Gabriela Bugla-Płoskońska and Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 1062-1071), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3NJ01243C - link do publikacji
 5. Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part I – structures, spectroscopic properties and cytotoxicity. IF: 4,2
  Autorzy:
  Urszula K. Komarnicka, Radosław Starosta, Agnieszka Kyzioł, Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 12688-12699), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5DT01146A - link do publikacji
 6. Synthesis, properties and biological activity of a novel phosphines ligand derived from ciprofloxacin IF: 1,81
  Autorzy:
  Aleksandra Bykowska, Radosław Starosta, Anna Brzuszkiewicz, Barbara Bażanów, Magdalena Florek, Natalia Jackulak, Jarosław Król, Jakub Grzesiak, Krzysztof Kaliński, Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 60, strony: 23-29), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2013.04.059 - link do publikacji
 7. Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part II: a first insight into the cytotoxic action mode. IF: 4,2
  Autorzy:
  Urszula K. Komarnicka, Radosław Starosta, Michał Płotek, Rodrigo F.M. de Almeida, Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, Agnieszka Kyzioł
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 5052-5063), Wydawca: RSC
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/c5dt04011f - link do publikacji