Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib

2011/03/B/NZ2/01396

Słowa kluczowe:

mitochondrialny DNA uszkodzenia DNA naprawa DNA imatinib BCR/ABL oporność na leki przewlekła białaczka szpikowa

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Błasiak 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 436 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Therapy of Chronic Myeloid Leukemia: Twilight of the Imatinib Era?
  Autorzy:
  Trela E, Głowacki S, Błasiak J
  Czasopismo:
  ISRN Oncology (rok: 2014, tom: Art ID 596483, strony: 9 pages), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/596483 - link do publikacji
 2. Role of mitochondria in carcinogenesis IF: 1,595
  Autorzy:
  Tokarz P, Blasiak J
  Czasopismo:
  Acta Biochim Pol (rok: 2014, tom: 61, strony: 671-678), Wydawca: The Journal of the Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 3. Znaczenie modyfikacji epigenetycznych w patogenezie białaczek
  Autorzy:
  Sylwester Głowacki, Janusz Błasiak
  Czasopismo:
  Acta Haematologica Polonica (rok: 2013, tom: 44, strony: 48-57), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.achaem.2013.02.002 - link do publikacji
 4. UV differentially induces oxidative stress, DNA damage and apoptosis in BCR-ABL1-positive cells sensitive and resistant to imatinib IF: 2,862
  Autorzy:
  Synowiec E, Hoser G, Wójcik K, Pawlowska E, Skorski T, Blasiak J
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2015, tom: 16, strony: 18111-18128), Wydawca: MDPI AG Basel
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms160818111 - link do publikacji
 5. DNA repair – a double sword in the genomic stability of cancer cells – the case of chronic myeloid leukemia IF: 2,862
  Autorzy:
  Pawlowska E, Blasiak J
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2015, tom: 16, strony: 27535-27549), Wydawca: MDPI AG Basel
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms - link do publikacji
 6. Doxorubicin differentially induces apoptosis, expression of mitochondrial apoptosis-related genes and mitochondrial potential in BCR-ABL1-expressing cells sensitive and resistant to imatinib IF: 1,579
  Autorzy:
  Synowiec E, Hoser G, Wójcik K, Pawlowska E, Skorski T, Blasiak J
  Czasopismo:
  BioMed Res Int (rok: 2015, tom: 2015, strony: 673512), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2738 - link do publikacji
 7. Role of anti-apoptotic pathways activated by BCR/ABL in the resistance of chronic myeloid leukemia cells to tyrosine kinase inhibitors IF: 1,595
  Autorzy:
  Danisz K, Błasiak J
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2013, tom: 60, strony: 503-514), Wydawca: The Journal of the Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 8. The role of mitochondrial DNA damage and repair in resistance of BCR/ABL-expressing to tyrosine kinase inhibitors IF: 2,732
  Autorzy:
  Głowacki S, Synowiec E, Błasiak J
  Czasopismo:
  International Journal of Moecularl Sciences (rok: 2013, tom: 14, strony: 16348-16364), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms140816348 - link do publikacji
 9. Mitochondrial mutagenesis in BCR-ABL1-expressing cells sensitive and resistant to imatinib IF: 1,595
  Autorzy:
  Blasiak J, Hoser G, Bialkowska-Warzecha J, Pawlowska E, Skorski T
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: ), Wydawca: The Journal of the Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Reactive oxygen species and mitochondrial DNA damage and repair in BCR-ABL1 cells resistant to imatinib
  Autorzy:
  Blasiak J, Hoser G, Bialkowska-Warzecha J, Pawlowska E, Skorski T
  Czasopismo:
  BioResearch Open Access (rok: 2015, tom: 4,1, strony: 334-342), Wydawca: Mary Ann Liebert, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/biores.2015.0022 - link do publikacji