Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmów modyfikacji struktury arabinoksylanów w układach modelowych chleba żytniego, jej wpływ na zdolność chleba do tworzenia lepkich roztworów oraz potencjał antyoksydacyjny

2011/03/B/NZ9/00116

Słowa kluczowe:

Układy modelowe chleba żytniego polisacharydy błonnika pokarmowego arabinoksylany podfrakcje strukturalne stopień podstawienia arabinozą stopień podstawienia kwasem ferulowym masa cząsteczkowa lepkość graniczna promień hydrodynamiczny lepkość ekstraktów potencjał antyoksydacyjny żywność funkcjonalna profilaktyka chorób serca i cukrzycy.

Deskryptory:

  • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Cyran 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 857 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2015-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Termostat -cyrkulator agregatowy DAC-8 PLUS. Za kwotę 9 500 PLN
  2. Chromatograf gazowy Agilent 7890A Series Custom. Za kwotę 183 000 PLN
  3. Generator powietrza ZERO AIR 1500cc/min z kompresorem ZAG 1/1. Za kwotę 18 000 PLN
  4. Lepkościomierz-reometr Brookfield LVDV-III Ultra CP ze stożkiem pomiarowym nr 40. Za kwotę 21 500 PLN
  5. Rotor horyzontalny do wirówki Sigma 4-15 z kubkami i 4 zestawami adapterów. Za kwotę 17 000 PLN
  6. Generator wodoru WM 260cc/min WM-H2-260. Za kwotę 38 000 PLN
  7. Mikrowirówka MiniSpin Eppendorf (2 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
  8. Suszarka laboratoryjna SalvisLab TC 40. Za kwotę 8 500 PLN
  9. Młynek analityczny Cyclotec 1093, FOSS. Za kwotę 30 000 PLN