Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant - polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonośników

2011/03/B/ST4/01217

Słowa kluczowe:

surfaktanty miękkie biodegradowalne polielektrolity kompleksy adsorpcja napięcie międzyfazowe nanokapsułki

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Warszyński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 645 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora środowiskowa do pomiarów napięć powierzchniowych - rozbudowa aparatu. Za kwotę 91 000 PLN
 2. Nanosight - urządzenie do pomiaru wielkości cząstek. Za kwotę 80 000 PLN
 3. Zestaw Komputerowy. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Biocompatible long-sustained release oil-core polyelectrolyte nanocarriers: From controlling physical state and stability to biological impact
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Urszula Bazylińska, Jadwiga Pietkiewicz, Lilianna Szyk-Warszyńska, Kazimiera A. Wilk , Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Advances in Colloid and Interface Science (rok: 2015, tom: ., strony: .), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Co-adsorption of polyanions and esterquat surfactants; effect on formation and stability of micellar core nanocapsules
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Grażyna Para, Kazimiera A Wilk, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2016, tom: ., strony: elektroniczna), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.07.069 - link do publikacji
 3. Synthesis, surface activity and antielectrostatic properties of new soft dichain cationic surfactants
  Autorzy:
  Wojciech Zieliński, Kazimiera A. Wilk, Grażyna Para, Ewelina Jarek, Krzysztof Ciszewski, Jerzy Palus, Piotr Warszyński,
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2015, tom: 480, strony: 63-70), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2015.01.050 - link do publikacji
 4. Hydrolysis Driven Surface Activity of Esterquat Surfactants
  Autorzy:
  Grażyna Para, Jacek Łuczyński, Jerzy Palus, Ewelina Jarek, Kazimiera A. Wilk, Piotr Warszyński*,
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2016, tom: 465, strony: 174-182), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2015.11.056 - link do publikacji
 1. Synthesis and surface properties of new antielectrostatic soft cationic dichain surfactants
  Autorzy:
  W. Zieliński, K. A. Wilk, G. Para, E. Jarek, K. Ciszewski, J. Palus, P. Warszyński
  Konferencja:
  20th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2014), (rok: 2014, ), Wydawca: E.F. Marques, A.J.M.Valente, J.M.Goncalves
  Data:
  konferencja 22-27. 06
  Status:
  Opublikowana
 2. Surface properties of esterquat and diesterquat surfactants – effect of molecular structure and hydrolysis"
  Autorzy:
  G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, W. Zieliński, E. Jarek, K. A. Wilk, P. Warszyński,
  Konferencja:
  27th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS, Sofia, Bułgaria, (rok: 2013, ), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 1-6 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Surface activity of esterquat surfactants - influence of hydrolysis
  Autorzy:
  G. Para, J. E. Jarek, J. Łuczynski, M. K.A.Wilk, P. Warszyñski
  Konferencja:
  29th Conference of European Colloid and Interface Society (rok: 2015, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja Bordeaux, 6-11 september 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Adsorption of Clevable Cationic Surfactants at Water/Airn Interface Model and Experiments
  Autorzy:
  G. Para, E. Jarek, J. Luczynski, K. Anna Wilk, P. Warszynski
  Konferencja:
  20th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2014), (rok: 2014, ), Wydawca: E.F. Marques, A.J.M.Valente, J.M.Goncalves
  Data:
  konferencja 22-27.06
  Status:
  Opublikowana
 5. " Effect of Ester Group as Spacer on Surface Properties of Chemodegradable Cationic Surfactants"
  Autorzy:
  G. Para , J. Łuczyński , J. Palus , W. Zieliński , E. Jarek , K. A. Wilk , P. Warszyński
  Konferencja:
  IV International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, Moskwa (rok: 2013, ), Wydawca: Lomonosov Moscow State University, Moskwa
  Data:
  konferencja 30.06. - 5.07.
  Status:
  Opublikowana
 6. Adsorption of Cleavable Esterquat Surfactants and Polyelectrolytes at the Air/Water Interface
  Autorzy:
  G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, E. Jarek, K. A. Wilk, P. Warszyński
  Konferencja:
  6th International Workshop on Bubble and Drop Interfaces (B&D2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Committee B&D2015
  Data:
  konferencja July 06-10, 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Adsorption of Cleavable Esterquat Surfactants and Polyelectrolytes at the Air/water Interface
  Autorzy:
  G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, E.Jarek, K.A.Wilk, P.Warszyński
  Konferencja:
  Smart and Green Interfaces Conference — 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: COST
  Data:
  konferencja 30. March-01. April 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. "Adsorption of Esterquat Surfactants and Polyelectrolytes at the Air/Water Interface"
  Autorzy:
  G. Para, E. Jarek, K. Szczepanowicz, J. Luczynski, K. Anna Wilk, P. Warszynski
  Konferencja:
  ECIS2014 , 28th Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2014, ), Wydawca: Technion-Israel Institute of Technology Haifa, Israel
  Data:
  konferencja 7-12.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Adsorption of Cleavable Esterquat Surfactants and Polyelectrolytes at the Air/Water Interface
  Autorzy:
  P Warszyński , G. Para , J. Łuczyński , J. Palus , E. Jarek , K. A. Wilk
  Konferencja:
  15th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists, (rok: 2015, ), Wydawca: JACIS
  Data:
  konferencja 24-29 may 2015
  Status:
  Opublikowana