Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Holistyczny model relacyjny - pomiędzy motywacją pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta

2011/03/D/HS4/04311

Słowa kluczowe:

motywacja pracowników satysfakcja klientów lojalność klientów analiza skupień modelowanie ścieżkowe

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Skowron 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 241 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2016-08-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Diagnoza procesu budowania relacji na płaszczyźnie firma-klient
  Autorzy:
  Skowron Ł.
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: 5, strony: 572-578), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora centrów handlowych
  Autorzy:
  Skowron Łukasz
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2015, tom: 3, strony: 251-261), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie modelowania ścieżkowego do wyznaczenia przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych
  Autorzy:
  Skowron Ł.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 336, strony: 140-151), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and company and employee
  Autorzy:
  Skowron Ł., Gąsior M.
  Czasopismo:
  International Journal of Management and Sustainability (rok: 2014, tom: 3(9), strony: 530-539), Wydawca: Pak Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 5. Motywacja pracowników a satysfakcja klientów. Ujęcie empiryczne z perspektywy dwóch sektorów gospodarczych
  Autorzy:
  Gąsior Marcin
  Czasopismo:
  STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39 (rok: 2015, tom: 2, strony: 61-74), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. WPŁYW LICZEBNOŚCI PRÓBY I METODY ZASTĘPOWANIA BRAKÓW ODPOWIEDZI NA MIARY DOPASOWANIA ORAZ WYNIKI MODELOWANIA ŚCIEŻKOWEGO
  Autorzy:
  Skowron Ł., Gąsior M.
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2016, tom: 3(53), strony: 42-53), Wydawca: Wydawnictwo UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 7. Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych
  Autorzy:
  Gąsior Marcin
  Czasopismo:
  HANDEL WEWNETRZNY (rok: 2015, tom: 3, strony: 70-79), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 8. Modele SEM w badaniach motywacji pracowników
  Autorzy:
  Skowron Łukasz
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 39 (rok: 2015, tom: 2, strony: 367-380), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Two-Level Model of Assessing Customer Satisfaction and Loyalty
  Autorzy:
  Skowron Ł., Gąsior M.
  Czasopismo:
  Contemporary Management Review (rok: 2014, tom: 3, strony: 233-249), Wydawca: Academy of Taiwan Information Systems Research
  Status:
  Opublikowana
 10. SATYSFAKCJA KLIENTÓW LUBELSKIEGO SEKTORA CENTRÓW HANDLOWYCH W LATACH 2013-2015
  Autorzy:
  Skowron Ł.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. A multidimensional structure of shopping entre visit objectives - an european consumers' perspective
  Autorzy:
  Gasior M., Skowron Ł.
  Czasopismo:
  International Journal of Business, Economics and Management (rok: 2014, tom: 1(10), strony: 305-315), Wydawca: Pak Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 12. Holistyczny model relacyjny motywacji pracownika i satysfakcji klienta
  Autorzy:
  Skowron Ł.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: 298, strony: 145-152), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 13. METHODS FOR IMPUTATION OF MISSING VALUES AND THEIR INFLUENCE ON THE RESULTS OF SEGMENATION RESEARCH
  Autorzy:
  Gąsior M., Skowron Ł.
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2016, tom: 4(54), strony: 61-71), Wydawca: Wydawnictwo UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 14. Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych
  Autorzy:
  Skowron Łukasz
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2015, tom: 866, strony: 245-255), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/pzfm.2015.39-20 - link do publikacji
 15. POMIAR SATYSFAKCJI Z PRACY – TEORIA I WYNIKI BADAŃ
  Autorzy:
  Skowron Ł., Sak-Skowron M.
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ USz (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 16. Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów w świetle badań empirycznych lubelskiego sektora galerii handlowych
  Autorzy:
  Brych Ł., Grobel P., Skowron Ł.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2014, tom: 823, strony: 245-257), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 17. ODWIEDZINY W CENTRACH HANDLOWYCH - ZMIANY W STRUKTURZE CELÓW I PREFERENCJI KONSUMENCKICH
  Autorzy:
  Gąsior Marcin
  Czasopismo:
  ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (rok: 2015, tom: 865, strony: 19-27), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Multidimensinal structure of employee motivation - clustering approach
  Autorzy:
  Gąsior M., Skowron Ł., Sak-Skowron M.
  Konferencja:
  International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (rok: 2014, ), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Data:
  konferencja 12-14 sierpsnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Employee and customer satisfaction as the source of company's wealth
  Autorzy:
  Skowron S., Skowron Ł.
  Książka:
  Enterprise – new challenges, THEORY AND PRACTICE (rok: 2013, tom: Chapter 9, strony: 167-177), Wydawca: York University
  Status:
  Opublikowana
 2. Motywacja pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta
  Autorzy:
  Skowron Ł., Gąsior M.
  Książka:
  Motywacja pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta (rok: 2017, tom: brak / nie ma, strony: 238), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana