Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sinice jako czynnik skałotwórczy i wskaźnik hydrochemii dawnych epikontynentalnych mórz

2011/03/B/ST10/05534

Słowa kluczowe:

sinice (cyjanobakterie) biomineralizacja paleohydrochemia czerty wapienie łupki krzemionkowe i palne morza epikontynentalne

Deskryptory:

 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi
 • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż
 • ST10_11: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Kremer 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 382 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2016-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. AUTHIGENIC REPLACEMENT OF CYANOBACTERIALLY PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE BY AL-SILICATES IN GIANT MICROBIALITES OF LAKE VAN (TURKEY) IF: 4,36
  Autorzy:
  BARBARA KREMER, JÓZEF KAŹMIERCZAK, STEPHAN KEMPE
  Czasopismo:
  Sedimentology (rok: 2018, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Pattern of cell division in ~3.4 Ga-old microbes from South Africa IF: 4,65
  Autorzy:
  Każmierczak, J., Kremer, B.
  Czasopismo:
  Precambrian Research , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Entrapment and transformation of post-bloom radiolarians in cyanobacterial mats as a factor enhancing the formation of black cherts in the Early Silurian sea IF: 2,39
  Autorzy:
  Kremer Barbara
  Czasopismo:
  Journal of Sedimentary Research , Wydawca: Society for Sedimentary Geology SEPM
  Status:
  Złożona
 4. CaCO3 Precipitation in Multilayered Cyanobacterial Mats: Clues to Explain the Alternation of Micrite and Sparite Layers in Calcareous Stromatolites
  Autorzy:
  Józef Kaźmierczak, Tom Fenchel, Michael Kühl, Stephan Kempe, Barbara Kremer, Bożena Łącka and Krzysztof Małkowski
  Czasopismo:
  Life (rok: 2015, tom: 5, strony: 744-769), Wydawca: www.mdpi.com/journal/life
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/life5010744 - link do publikacji
 1. Lamination of in situ calcified cyanobacterial mats: Lesson from cultured multilayered marine microbial communities
  Autorzy:
  Barbara Kremer, Jozef Kazmierczak, Tom Fenchel, Michael Kühl, Stephan Kempe
  Książka:
  Abstract Book of 31st IAS Meeting of Sedimentology (rok: 2015, tom: brak, strony: 281-281), Wydawca: Polish Geological Society
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of cyanobacterial mats in precipitation of authigenic silicates
  Autorzy:
  Kremer, B., Kazmierczak, J., Kempe, S., Babel, M.
  Książka:
  Abstract Book of 19th International Sedimentological Congress (rok: 2014, tom: brak, strony: 359), Wydawca: IAS
  Status:
  Opublikowana
 3. AUTHIGENIC SILICATES ASSOCIATED WITH MICROBIAL ORGANIC MATTER IN EARLY SILURIAN SILICEOUS ROCKS FROM POLAND
  Autorzy:
  Kremer Barbara, Kaźmierczak Józef], Bąbel Maciej
  Książka:
  Recent Advances in Geology of FIne-Grained Sediments GeoShales 2014 Book of Abstracts (rok: 2014, tom: Drugi, strony: 62), Wydawca: Polish Geological Institute ational Research Institute
  Status:
  Opublikowana
 4. Inkluzje mikroorganiczne w gipsach szablastych Ponidzia
  Autorzy:
  Małgorzata Cackowska, Maciej Bąbel, Barbara Kremer
  Książka:
  VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 Granice Sedymentologii Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych Streszczenia referatów i posterów Materiały do warsztatów (rok: 2016, tom: 1, strony: 156-157), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana