Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ gliceryny jako nietoksycznego i biodegradowalnego rozpuszczalnika na mechanizm utleniania fenolu

2011/03/B/ST5/01576

Słowa kluczowe:

gliceryna rozpuszczalnik biodegradowalny kataliza utlenianie kompleksy metaliczne heteropolizwiązki fenol

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA PAN W KRAKOWIE

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Pamin 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 390 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2016-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent IF: 3309
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2015, tom: 257, strony: 80-85), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2015.03.003 - link do publikacji
 1. Aktywność katalityczna kationowych metaloporfiryn w reakcji utleniania fenolu nadtlenkiem wodoru w obecności gliceryny
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Połtowicz, R. Grabowski
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marzec
  Status:
  Opublikowana
 2. Spectroscopic and catalytic studies of Keggin-type iron heteropolyacids in H2O2 phenol oxidation in glycerol
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Połtowicz, R. Grabowski, J. Kryściak-Czerwenka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Green Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Université Poitiers / France
  Data:
  konferencja 03-07 maj
  Status:
  Opublikowana
 3. Badanie właściwości katalitycznych i elektrochemicznych soli kobaltowych kwasu wolframowego i molibdenowego w reakcji utleniania fenolu
  Autorzy:
  K. Pamin, S. Basąg, J. Połtowicz, W. Kubiak
  Konferencja:
  XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  Data:
  konferencja 5-6 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Catalytic activity of metallophthalocyanines in oxidation of phenol in glycerol
  Autorzy:
  K. Pamin, R. Karcz, J. Połtowicz, J. Kryściak, Ł. Kołcz
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 13 - 15 marzec 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Glycerol as solvent in phenol oxidation with hydrogen peroxide – reaction mechanism
  Autorzy:
  Pamin K.; Połtowicz J., Basąg S., Kubiak W., Tokarz-Sobieraj R.
  Konferencja:
  7th International Conference on Green and Sustainable Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Japan Association for Chemical Innovation
  Data:
  konferencja 05-08 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 6. Glycerol as alternative solvent in phenol oxidation catalyzed by sulphonated metallosalens with hydrogen peroxide
  Autorzy:
  K. Pamin, N. Wolan, S. Basąg, J. Połtowicz, R. Tokarz-Sobieraj
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marzec
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and phisicochemical properties of new salen ligand and salen metallocomplexes
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Połtowicz, N. Wolan, A. Adamski
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolski Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21 marzec
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza oraz badania fizykochemiczne serii soli żelazowych heteropolikwasów H3PMo12O40 i H3PMo12O40
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Maciejewska, J. Połtowicz, S. Basąg, W. Kubiak
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolski Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21 marzec
  Status:
  Opublikowana
 9. Elektrochemiczne badanie właściwości kationowych mataloporfiryn
  Autorzy:
  K. Pamin, A. Ładocha, S. Basąg, W. Kubiak, J. Połtowicz
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolski Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21 marzec
  Status:
  Opublikowana
 10. Elektrochemiczne badanie właściwości soli metali przejściowych kwasów fosforomolibdenowego i fosforowolframowego
  Autorzy:
  K. Pamin, A. Ładocha, S. Basąg, W. Kubiak, J. Połtowicz,
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marzec
  Status:
  Opublikowana
 11. Glycerol as alternative solvent in phenol oxidation catalyzed by macrocyclic metallocomplexes with hydrogen peroxide
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Połtowicz, N. Wolan, R. Tokarz-Sobieraj, A. Adamski
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Green Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Université Poitiers / France
  Data:
  konferencja 03-07 maj
  Status:
  Opublikowana
 12. Hydroxylation of phenol by hydrogen peroxide catalyzed by heteropoly compounds in presence of glycerol as green solvent
  Autorzy:
  K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska
  Konferencja:
  International Symposium on Air Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 1-5 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 13. Removal of allochtonic compounds in the presence of cationic and anionic metallocomplexes
  Autorzy:
  J. Połtowicz, R. Karcz, K. Pamin, E. Serwicka-Bahranowska
  Konferencja:
  XI th European Congress on Congress on Catalysis, Lyon, France, (rok: 2013, ), Wydawca: University of Lyon
  Data:
  konferencja 1-6 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Badanie właściwości katalitycznych i elektrochemicznych soli kobaltowych kwasu wolframowego i molibdenowego w reakcji utleniania fenolu
  Autorzy:
  K. Pamin, S. Basąg, J. Połtowicz, W. W. Kubiak
  Książka:
  Elektrochemia stosowana (rok: 2015, tom: I, strony: 283-290), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Status:
  Opublikowana