Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie dynamiki molekularnej fazy przechłodzonej i szklistej protycznych cieczy jonowych

2011/03/B/ST3/02072

Słowa kluczowe:

faza amorficzna spektroskopia dielektryczna protyczne ciecze jonowe wysokie ciśnienia

Deskryptory:

 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz
 • ST4_7: Fizyka chemiczna

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Stella Hensel-Bielówka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 895 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer. Za kwotę 6 100 PLN
 2. pompa próżniowa 6-319/2014.
 3. komora do badań ciśnieniowych. Za kwotę 100 000 PLN
 4. komora termostatująca. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Heterogeneous Nature of Relaxation Dynamics of Room- Temperature Ionic Liquids (EMIm)2[Co(NCS)4] and (BMIm)2[Co(NCS)4] IF: 4,772
  Autorzy:
  S. Hensel-Bielowka, Z. Wojnarowska, M. Dzida, E. Zorębski, M. Zorębski, M. Geppert-Rybczyńska, T. Peppel,K. Grzybowska, Y. Wang, A. P. Sokolov, M. Paluch
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 20363−20368), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b07123 - link do publikacji
 2. Molecular Origin of Enhanced Proton Conductivity in Anhydrous Ionic Systems IF: 11,444
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, K. J. Paluch, E. Shoifet, Ch. Schick, L. Tajber, J. Knapik, P. Wlodarczyk, K. Grzybowska, S. Hensel-Bielowka, S. P. Verevkin, M. Paluch
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2015, tom: 137, strony: 1157-1164), Wydawca: Americal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja5103458 - link do publikacji
 3. On the scaling behavior of electric conductivity in [C4mim][NTf2] IF: 4,189
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, G. Jarosz, A. Grzybowski, J. Pionteck, J. Jacquemin, M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 20444-20450), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp02253j - link do publikacji
 4. Structure and thermal properties of salicylatebased- protic ionic liquids as new heat storage media. COSMO-RS structure characterization and modeling of heat capacities IF: 4,198
  Autorzy:
  J. Jacquemin, J. Feder-Kubis, M. Zorebski, K. Grzybowska, M. Chorazewski, S. Hensel-Bielowka, E. Zorebski, M. Paluch, M. Dzida
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 3549-3557), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cp54533d - link do publikacji
 5. Can the scaling behavior of electric conductivity be used to probe the self-organizational changes in solution with respect to the ionic liquid structure? The case of [C8MIM][NTf2] IF: 4,029
  Autorzy:
  M. Paluch, Z. Wojnarowska, P. Goodrich, J. Jacquemin, J. Pionteck and S. Hensel-Bielowka
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2015, tom: 11, strony: 6520), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5sm01085c - link do publikacji
 6. Observation of highly decoupled conductivity in protic ionic conductors IF: 4,198
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska,Y. Wang, K. Paluch, A.P. Sokolov, M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 9123-9127), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp00899e - link do publikacji
 7. On the molecular origin of secondary relaxations in amorphous protic ionic conductor chlorpromazine hydrochloride — High pressure dielectric studies IF: 1,716
  Autorzy:
  S. Hensel-Bielowka, K.L. Ngai, A. Swiety-Pospiech, L. Hawelek, J. Knapik , W. Sawicki, M. Paluch
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2015, tom: 407, strony: 81-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2014.08.005 - link do publikacji
 8. Decoupling of conductivity relaxation from structural relaxation in protic ionic liquids and general properties IF: 3,829
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, K. Kołodziejczyk, K. J. Paluch, L. Tajber, K. Grzybowska, K. L. Ngai, M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2013, tom: 15, strony: 9205-9211), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CP50627D - link do publikacji
 9. High Pressure as a Key Factor to Identify the Conductivity Mechanism in Protic Ionic Liquids IF: 7,943
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, Y. Wang, J. Pionteck, K. Grzybowska, A. P. Sokolov, M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2013, tom: 111, strony: 225703), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.111.225703 - link do publikacji
 10. Recent progress on dielectric properties of protic ionic liquids IF: 2,346
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, M. Paluch
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2015, tom: 27, strony: 73202), Wydawca: IoP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/27/7/073202 - link do publikacji
 11. Heterogeneous Dynamics of Prototypical Ionic Glass CKN Monitored by Physical Aging IF: 7,943
  Autorzy:
  M. Paluch, Z. Wojnarowska, S. Hensel-Bielowka
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2013, tom: 110, strony: 15702), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 12. High pressure study of molecular dynamics of protic ionic liquid lidocaine hydrochloride IF: 3,164
  Autorzy:
  A. Swiety-Pospiech, Z. Wojnarowska, J. Pionteck, S. Pawlus, A. Grzybowski, S. Hensel-Bielowka, K. Grzybowska, A. Szulc, M. Paluch
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2012, tom: 136, strony: 224501-10), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4727885 - link do publikacji
 13. Effect of pressure on decoupling of ionic conductivity from structural relaxation in hydrated protic ionic liquid, lidocaine HCl IF: 3,164
  Autorzy:
  A. Swiety-Pospiech, Z. Wojnarowska, S. Hensel-Bielowka, J. Pionteck, M. Paluch
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2013, tom: 138, strony: 204502), Wydawca: American Insitute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4807487 - link do publikacji