Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i synteza nowych analogów rifampicyny jako źródło efektywnych inhibitorów bakteryjnej polimerazy RNA

2011/03/B/ST5/01014

Słowa kluczowe:

antybiotyki ansamycynowe rifampicyna modyfikacje rifampicyny aktywność przeciwbakteryjna zależność struktura-aktywność biologiczna 1D i 2D NMR MS FT-IR modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Przybylski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 615 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-04

Zakończenie projektu: 2015-09-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. "Przenośny zestaw do modelowania molekularnego z oprogramowaniem" (laptop + programy do modelowania molekularnego Scigress Explorer+ADF). Za kwotę 24 000 PLN
 2. Waga analityczna Ohause PA 214C/1. Za kwotę 14 000 PLN
 3. Program do edycji i obróbki widm NMR MestreNova. Za kwotę 3 500 PLN
 4. Zestaw do HPLC wraz z detektorami UV-vis i detektorem koronowym i kolumnami chromatograficznymi. Za kwotę 350 000 PLN
 5. kuweta do FT-IR. Za kwotę 10 000 PLN
 6. Notebook Dell Latitude. Za kwotę 5 000 PLN
 7. Wyparka rotacyjna, Hei-Vap Advantage z systemem próżniowym SC920 (2 mBar). Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Structure and evaluation of antibacterial and antitubercular properties of new basic and heterocyclic 3-formylrifamycin SV derivatives obtained via 'click chemistry' approach IF: 4,071
  Autorzy:
  Krystian Pyta, Katarzyna Klich, Joanna Domagalska and Piotr Przybylski
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 84, strony: 651-676), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2014.07.066 - link do publikacji
 2. Structure–activity relationship studies of new rifamycins containing L-amino acid esters as inhibitors of bacterial RNA polymerases IF: 3,946
  Autorzy:
  D. Czerwonka, J. Domagalska, K. Pyta, M. M. Kubicka, P. Pecyna, M. Gajecka, P. Przybylski
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: w druku, strony: w druku), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2016.03.061 - link do publikacji
 3. 13C and 15N CP/MAS, 1H–15N SCT CP/MAS and FTIR spectroscopy as tools for qualitative detection of the presence of zwitterionic and non-ionic forms of ansa-macrolide 3-formylrifamycin and its derivatives in solid state IF: 1,528
  Autorzy:
  Piotr Przybylski, Krystian Pyta, Katarzyna Klich, Wojciech Schilf, Bohdan Kamieński
  Czasopismo:
  Magnetic Resonance in Chemistry (rok: 2014, tom: 52, strony: 10–21), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mrc.4028 - link do publikacji
 4. Regioselective Long-Range Proton Transfer in New Rifamycin Antibiotics: A Process in which Crown Ethers Act as Stronger Brønsted Bases than Amines IF: 3,36
  Autorzy:
  K. Pyta, P. Przybylski, F. Bartl
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2015, tom: 16, strony: 938 –942), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201402892 - link do publikacji
 5. The effect of complexation of 3-formylrifamycin SV macrocyclic ether derivatives with metal cations and small nitrogen-containing organic molecules on antibacterial activity against S. aureus and S. epidermidis IF: 2,42
  Autorzy:
  Piotr Przybylski, Krystian Pyta, Dominika Czerwonka, Marcelina M. Kubicka, Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (rok: 2015, tom: 25, strony: 3903-3909), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmcl.2015.07.043 - link do publikacji
 6. A new model of binding of rifampicin and its amino analogues as zwitterions IF: 3,568
  Autorzy:
  Krystian Pyta, Piotr Przybylski, Katarzyna Klich and Joanna Stefańska
  Czasopismo:
  Organic&Biomolecular Chemistry (rok: 2012, tom: 10, strony: 8283–8297), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2ob26317c - link do publikacji
 1. From the proton transfer within Rifamycin antibiotics to mechanism of inhibition of bacterial RNA polymerase dependent on DNA
  Autorzy:
  Piotr Przybylski, Krystian Pyta, Katarzyna Klich, Joanna Domagalska, Maria Gdaniec, Barbara Wicher
  Konferencja:
  BIT's 4th Annual International Conference of Medichem-2013 (ICM-2013) with Nobel Laureates' Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Committee of ICM-2013
  Data:
  konferencja 13.11-16.11
  Status:
  Opublikowana
 2. Investigation of proton transfer process in rifampicin in the solid state
  Autorzy:
  Krystian Pyta, Piotr Przybylski, Katarzyna Klich, Wojciech Schilf, Bohdan Kamieński
  Konferencja:
  Central European School on Physical Organic Chemistry- "From Molecule to material chemistry for the future" (rok: 2013, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wroclaw, PTCH
  Data:
  konferencja 27.05-31.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Investigation of proton transfer process in rifampicin in the solid state
  Autorzy:
  K. Pyta, P. Przybylski, K. Klich, W. Schilf, B. Kamienski
  Konferencja:
  BIT's 4th Annual International Conference of Medichem-2013 (ICM-2013) with Nobel Laureates' Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Comittee of ICM-2013
  Data:
  konferencja 13.11.-16.11
  Status:
  Opublikowana
 4. Structure and antibacterial activity of new amino derivatives of 3-formylrifamicin SV containing crown ethers and L- aminoacids
  Autorzy:
  Dominika Czerwonka, Joanna Domagalska, Marcelina Kubicka, Marzena Gajęcka, Krystian Pyta, Piotr Przybylski
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Regioselective proton transfer within 3-formylrifamycin SV derivatives
  Autorzy:
  P. Przybylski, K. Pyta, J. Domagalska, K. Klich
  Konferencja:
  Ogólnopolskie sympozjum Chiralność - od cząstki elementarnej do Uniwersum" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM, PTCH
  Data:
  konferencja 07.06.
  Status:
  Opublikowana