Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektroaktywne oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego do zastosowań biomedycznych

2011/03/B/ST5/01478

Słowa kluczowe:

polimery przewodzące oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Kurcok 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 297 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa.
 2. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 3. Pompa próżniowa membranowa bezolejowa (zdolność wytworzenia próżni - 2mbar). Za kwotę 15 000 PLN
 4. Laboratoryjna waga analityczna. Za kwotę 1 846 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. N-oligo(3-hydroxybutyrate) derivatized polypyrroles - towards bioerodible conducting copolymers IF: 2,414
  Autorzy:
  A. Domagała, W. Domagała, P. Ledwoń, M. Musiol, H. Janeczek, A. Stolarczyk, P. Kurcok, G. Adamus, M. Łapkowski
  Czasopismo:
  Polymer International (rok: 2016, tom: 65, strony: 1395–1404), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pi.5190 - link do publikacji
 2. Diversifying polyhydroxyalkanoates – end-group and side-chain functionality IF: 2,05
  Autorzy:
  M. Michalak, I. Kwiecień, M. Kwiecień, G. Adamus, K. Odelius, M. Hakkarainen, P. Kurcok
  Czasopismo:
  Current Organic Synthesis (rok: 2017, tom: 14, strony: ), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.2174/1570179414666161115150146 - link do publikacji
 3. Living on pyrrolic foundations - Advances in natural and artificial bioactive pyrrole derivatives IF: 3,432
  Autorzy:
  Anna Domagala, Tomasz Jarosz, Mieczyslaw Lapkowski
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 100, strony: 176-187), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2015.06.009 - link do publikacji
 4. Oligo-3-hydroxybutyrate functionalised pyrroles for preparation of biodegradable conductive polymers IF: 2,015
  Autorzy:
  A. Domagala, M. Maksymiak, H. Janeczek, M. Musiol, R. Turczyn, P. Ledwon, B. Kaczmarczyk, P. Kurcok, G. Adamus, M. Kowalczuk, M. Lapkowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2014, tom: 49, strony: 5227-5236), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-014-8241-0 - link do publikacji
 1. BADANIA NAD MAKROMONOMERAMI OTRZYMANYMI W WYNIKU ANIONOWEJ POLIMERYZACJI β-BUTYROLAKTONU
  Autorzy:
  Anna Domagała, Piotr Kurcok, Henryk Janeczek, Marta Musioł
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. PHB - ALIFATYCZNY BIOPOLIESTER O DUŻYM POTENCJALE
  Autorzy:
  P. Kurcok, M. Michalak, M. Kawalec, M. Sobota, M. Kwiecień
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. SYNTHESIS AND BASIC PROPERTIES OF PYRROLE FUNCTIONALISED WITH 3-HYDROXYBUTYRATE OLIGOMERS
  Autorzy:
  A. Domagała, M. Musioł, M. Maksymiuk, H. Janeczek, P. Kurcok, M. Łapkowski
  Konferencja:
  SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS POLYMAT60 (rok: 2014, ), Wydawca: CMPW PAN
  Data:
  konferencja 30.06-01.07 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. SYNTHESIS OF OLIGO-3-HYDROXYBUTYRATES FUNCTIONALISED PYRROLES
  Autorzy:
  A. Domagala, P. Kurcok
  Konferencja:
  XIX th INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS and advanced materials (rok: 2013, ), Wydawca: Jan Długosz University in Czestochowa press
  Data:
  konferencja 12-15 czerwiec 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Otrzymywanie nowych elektroaktywnych kopolimerów w wyniku szczepienia β-butyrolaktonu do łańcucha polipirolu
  Autorzy:
  M. Michalak, A. Domagala, P. Kurcok, P. Ledwoń
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 Września 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Physicochemical properties of new electroactive, biocompatible polymeric materials
  Autorzy:
  A. Domagala, M. Lapkowski, P. Kurcok
  Konferencja:
  10th Going Green – CARE INNOVATION 2014 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Austrian Society for Systems Engineering and Automation.
  Data:
  konferencja 17-20.11.2014
  Status:
  Opublikowana