Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ skażenia gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na zmiany populacyjne mikroorganizmów glebowych oraz poziom ekspresji genów warunkujących biodegradację WWA i produkcję ramnolipidów

2011/03/B/NZ9/00274

Słowa kluczowe:

biodegradacja ekspresja genów ramnolipidy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zmiany populacyjne mikroorganizmów

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Roman Marecik 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 450 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2016-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. High voltage electrochemiluminescence (ECL) as a new method for detection of PAH during screening for PAH-degrading microbial consortia IF: 1,554
  Autorzy:
  Justyna Staninska, Zuzanna Szczepaniak, Krzysztof Staninski, Jakub Czarny, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Jacek Nowak, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski, Paweł Cyplik
  Czasopismo:
  Water Air and Soil Pollution (rok: 2015, tom: vol. 226: 270, strony: 226-270), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11270-015-2532-1 - link do publikacji
 2. Contributions of biosurfactants to natural or induced bioremediation IF: 3,425
  Autorzy:
  Ławniczak L., Marecik R., Chrzanowski L.
  Czasopismo:
  Applied Microbiology and Biotechnology (rok: 2013, tom: 97 (6), strony: 2327-2339), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00253-013-4740-1 - link do publikacji
 3. Flow cytometry as a modern tool in evaluation the activity of microorganisms degrading polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in bioremediation process
  Autorzy:
  Zuzanna Szczepaniak, Justyna Staninska, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Wojciech Juzwa
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2015, tom: 20/2, strony: 122-133), Wydawca: COBRABID
  Status:
  Opublikowane
 4. Influence of soil contamination with PAH on microbial community dynamics and expression level of genes responsible for biodegradation of PAH and production of rhamnolipids IF: 2,76
  Autorzy:
  Zuzanna Szczepaniak, Jakub Czarny, Justyna Staninska-Pięta, Piotr Lisiecki, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Paweł Cyplik, Łukasz Chrzanowski, Łukasz Wolko, Roman Marecik, Wojciech Juzwa, Katarzyna Glazar, Agnieszka Piotrowska-Cyplik
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: Pub.online, strony: 44210), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11356-016-7500-9 - link do publikacji
 5. 1.Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100 mediated biodegradation in aqueous media IF: 1,185
  Autorzy:
  Pęziak D., Piotrowska A., Marecik R., Lisiecki P., Woźniak M., Szulc A., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2013, tom: Vol. 60, No 4, strony: 789-793), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne ; Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Status:
  Opublikowane
 6. Antibacterial effect of the Trichoderma viride fungi on soil microbiome during PAH's biodegradation IF: 2,131
  Autorzy:
  Zuzanna Szczepaniak, Paweł Cyplik, Wojciech Juzwa, Jakub Czarny, Justyna Staninska, Agnieszka Piotrowska-Cyplik
  Czasopismo:
  International Biodeterioration and Biodegradation (rok: 2015, tom: vol. 104(2015), strony: 170-177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2015.06.002 - link do publikacji
 7. Multidimensional toxicity of rhamnolipid extracts obtained from creosote - contaminated soil
  Autorzy:
  Zuzanna Szczepaniak, Piotr Lisiecki, Justyna Stanianska-Pięta, Anna Olejnik, Paweł Cyplik, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, katarzyna Glazar, Roman Marecik, Jacek Nowak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik,
  Status:
  Złożone
 8. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the composting process as a removal strategy of organic pollutants
  Autorzy:
  Zuzanna SZCZEPANIAK, Justyna STANINSKA-PIĘTA, Mateusz SYDOW
  Czasopismo:
  Journal of Research and Application in Agricultural Engineering (rok: 2016, tom: 1, strony: 44204), Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  Status:
  Przyjęte
 9. Effect of clay fraction in soil on bioavailability and mobility of diesel oil - model studies
  Autorzy:
  Justyna Stanińska-Pięta, Zuzanna Szczepaniak
  Czasopismo:
  Journal of Research and Application in Agricultural Engineering (rok: 2016, tom: 1, strony: 44204), Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  Status:
  Przyjęte
 10. Rhamnolipid-enhanced elution of organic compounds from the creosote contaminated soil
  Autorzy:
  Zuzanna Szczepaniak, Mateusz Sydow, Justyna Staninska-Pięta
  Czasopismo:
  Journal of Research and Application in Agricultural Engineering (rok: 2016, tom: 1, strony: 44204), Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  Status:
  Przyjęte
 1. Analysis of soil contamination at the former wood treating plant
  Autorzy:
  Roman Marecik, Agnieszka Wolniewicz, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Jakub Czarny, Łukasz Chrzanowski, Zuzanna Szczepaniak, Justyna Staninska, Paweł Cyplik
  Konferencja:
  The Fourth International Symposium on Environmental Biotechnology and Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: Cinvestav Zacatenco
  Data:
  konferencja 09-12.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Metagenomic analysis of microbial consortium isolated from permanently contaminated areas of the former wood treating plant
  Autorzy:
  Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Jakub Czarny, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski, Zuzanna Szczepaniak, Justyna Staninska, Agnieszka Wolniewicz , Paweł Cyplik
  Konferencja:
  The Fourth International Symposium on Environmental Biotechnology and Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: Cinvestav Zacatenco
  Data:
  konferencja 09-12.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Pros and cons of using surfactants in environmental protection
  Autorzy:
  Szczepaniak Z., Staninska-Pieta J., Sydow M., Piotrowska-Cyplik A.
  Konferencja:
  10th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environmental Protection (rok: 2015, ), Wydawca: University Printing House of Zielona Góra
  Data:
  konferencja 12-15.11.2015
  Status:
  Opublikowane
 4. Wpływ ramnolipidów na biodostępność oraz kinetykę biodegradacji zaadsorbowanej frakcji WWA
  Autorzy:
  Justyna Staninska, Paweł Cyplik
  Konferencja:
  I Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (rok: 2014, ), Wydawca: Wersja elektroniczna
  Data:
  konferencja 29-30 września 2014
  Status:
  Opublikowane
 5. Aktywność metaboliczna mikroorganizmów w układach glebowych zanieczyszczonych WWA
  Autorzy:
  Szczepaniak Z., Staninska-Pięta J., Sydow M., Piotrowska-Cyplik A.
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 15.10.2015
  Status:
  Opublikowane
 6. Biodegradation kinetics studies for the removal of PAH from wastewater using natural sorbents and novel ECL detection method
  Autorzy:
  Staninska-Pięta J., Szczepania Z., Sydof M.
  Konferencja:
  10th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environmental Protection" (rok: 2015, ), Wydawca: University Printing House of Zielona Góra
  Data:
  konferencja 12-15.11.2015
  Status:
  Opublikowane
 7. Influence of naphthalene and toluene on the K1 microbial consortium dehydrogenaze activity in water system,
  Autorzy:
  Justyna Staninska
  Konferencja:
  II Young Scientist Conference, World Water Day (rok: 2013, ), Wydawca: UAM w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21-22 marzec 2013
  Status:
  Opublikowane
 8. Wpływ procesu kompostowania i dodatku kompostu na biodegradację węglowodorów aromatycznych
  Autorzy:
  Sczepaniak Z., Staninska-Pięta J, Sydow M.
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 15.10.2015
  Status:
  Opublikowane
 9. Effect of rhizosphere bacteria on the growth of phytopathogenic fungi
  Autorzy:
  R. Marecik, A. Piotrowska-Cyplik, Ł. Chrzanowski, Z. Szczepaniak, J. Staninska, P. Cyplik
  Konferencja:
  III International Conference on Antimicrobial Research (rok: 2014, ), Wydawca: Formatex Research Center
  Data:
  konferencja 1-3.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 10. Effect of fungal-bacterial consortium on hydrocarbon biodegradation efficiency - analysis of metagenomes
  Autorzy:
  A. Piotrowska-Cyplik, J. Czarny, R. marecik, Ł, Chrzanowski, Z. Szczepaniak, J. Stanińska, P. Cyplik
  Konferencja:
  III International Conference on Antimicrobial Research (rok: 2014, ), Wydawca: Formatex Research Center
  Data:
  konferencja 01-03.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 11. Porównanie ekotoksyczności surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów
  Autorzy:
  Zuzanna Szczepaniak , Justyna Staninska, Mateusz Sydow, Agnieszka Piotrowska - Cyplik
  Konferencja:
  Puzzel 2015, IV Konferencja Studentów Nauk Technicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 18-19.04.2015
  Status:
  Opublikowane
 12. W pływ biosurfaktantów na proces biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w układach modelowych
  Autorzy:
  Justyna Staninska , Zuzanna Szczepaniak
  Konferencja:
  Puzzel 2015, IV Konferencja Studentów Nauk Technicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 18-19.04.2015
  Status:
  Opublikowane
 13. Znaczenie frakcji ilastej w procesie biodegradacji weglowodorów
  Autorzy:
  Staninska-Pięta J., Szczepaniak Z.
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 15.10.2015
  Status:
  Opublikowane