Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej

2011/03/B/ST8/05255

Słowa kluczowe:

materiały fazowo-zmienne poliuretany poli(glikol etylenowy) grafen nanokompozyty

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kinga Pielichowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 475 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) z modulacją temperatury z opcją chłodzenia wraz z wyposażeniem i urządzeniem rejestrującym dane. Za kwotę 240 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Acrylic bone cements modified with poly(ethylene glycol)-based biocompatible phase-change materials IF: 1,866
  Autorzy:
  Klaudia Król, Beata Macherzyńska, Kinga Pielichowska
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymer Science (rok: 2016, tom: 133, strony: 43898 (1-11)), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/app.43898 - link do publikacji
 2. The influence of chain extender on properties of polyurethane-based phase change materials modified with graphene IF: 5,746
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Michał Nowak, Piotr Szatkowski, Beata Macherzyńska
  Czasopismo:
  Applied Energy (rok: 2016, tom: 162, strony: 1024–1033), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Phase change materials for thermal energy storage IF: 25,87
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Krzysztof Pielichowski
  Czasopismo:
  Progress in Materials Science (rok: 2014, tom: 65, strony: 67–123), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pmatsci.2014.03.005 - link do publikacji
 4. Modification of acrylic bone cements by poly(ethylene glycol) with different molecular weight IF: 1,823
  Autorzy:
  Klaudia Król, Kinga Pielichowska
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2016, tom: -, strony: 44571), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pat.3792 - link do publikacji
 5. Polyurethane/graphite nano-platelet composites for thermal energy storage IF: 3,404
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Jakub Bieda, Piotr Szatkowski
  Czasopismo:
  Renewable Energy (rok: 2016, tom: 91, strony: 456-465), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.renene.2016.01.076 - link do publikacji
 1. Polyurethane/graphene nanocomposites as phase change materials for thermal energy storage
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Piotr Szatkowski, Marcel Zambrzycki, Beata Macherzyńska
  Konferencja:
  IEEE NANO 2015: 15th International Conference on Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Xplore
  Data:
  konferencja 27-30 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Polyurethane-based Phase Change Materials with Graphene
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Piotr Szatkowski
  Konferencja:
  5th International Seminar: Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, including COST MP1105 Workshop 'Nanoparticles for Flame Retardancy: Challenges and Risks' (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA
  Data:
  konferencja 15–17 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Phase change nanomaterials for thermal energy storage
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Krzysztof Pielichowski
  Książka:
  Nanotechnology for Energy Sustainability (rok: 2017, tom: -, strony: 13516), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Biomedical implants for bone tissue replacement and regeneration
  Autorzy:
  Piotr Szczepańczyk, Krzysztof Pazdan, Kinga Pielichowska , Jan Chłopek
  Książka:
  Green Polymer Composites Technology: Properties and Applications (rok: 2016, tom: -, strony: 189-211), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji