Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biomimetyczne analogi sideroforów jako strukturalne sondy procesów asymilacji żelaza przez mikroorganizmy

2011/03/B/ST5/01057

Słowa kluczowe:

Siderofory żelazo związki kompleksowe biomimetyki

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 270 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2015-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Miniaturowy spektrofotometr UV-Vis. Za kwotę 70 000 PLN
 2. Aparat do miareczkowania woltamperometrycznego 797 VA Computrance.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Copper(II) complexes of 3- and 4-picolinehydroxamic acids: from mononuclear compounds to 1D- and 2D-coordination polymers IF: 3,88
  Autorzy:
  I.A. Golenya, E. Gumienna-Kontecka, M. Haukka, O.M. Korsun, O.N. Kalugin and I.O. Fritsky
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2014, tom: 16, strony: 1904–1918), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ce42343c - link do publikacji
 2. Biomimetic ferrichrome: structural motifs for switching between narrow- and broad-spectrum activities in P. putida and E. coli IF: 4,197
  Autorzy:
  Evgenia Olshvang, Agnieszka Szebesczyk, Henryk Kozłowski, Yitzhak Hadar, Elzbieta Gumienna-Kontecka* and Abraham Shanzer*
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 3. Coordination diversity in mono- and oligonuclear copper(II) complexes of pyridine-2-hydroxamic and pyridine-2,6-dihydroxamic acids IF: 4,59
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, I.A. Golenya, A. Szebesczyk, M. Haukka, R. Krämer, I.O. Fritsky
  Czasopismo:
  Inorg. Chemistry (rok: 2013, tom: 52, strony: 7633-7644), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic4007229 - link do publikacji
 4. Iron Chelating Strategies in Systemic Metal Overload, Neurodegeneration and Cancer IF: 3,72
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, M. Pyrkosz-Bulska, A. Szebesczyk and M. Ostrowska
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 21, strony: 3741-3767), Wydawca: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867321666140706143402 - link do publikacji
 5. Chelating Agents as Tools for the Treatment of Metal Overload IF: 1,16
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, V. M. Nurchi, A. Szebesczyk, P. Bilska, K. Krzywoszynska, H. Kozlowski
  Czasopismo:
  Z. Anorg. Allg. Chem. (rok: 2013, tom: 639, strony: 1321-1331), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/zaac.201300064 - link do publikacji
 1. Can we Deceive Bacteria with Ferrichrome Biomimetic Analogs?
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, A. Szebesczyk, J. Besserglick, E. Olshvang, A. Shanzer
  Konferencja:
  7th Central Europe Conference, Chemistry Towards Biology (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Data:
  konferencja September 9-12
  Status:
  Opublikowana
 2. Narrow Range or Broad Bacterial Recognition: Can we Tune it with Artificial Hydroxamate Siderophores?
  Autorzy:
  Agnieszka Szebesczyk, Evgenia Olshvang, Jenny Besserglick, Abraham Shanzer, and Elzbieta Gumienna-Kontecka
  Konferencja:
  13th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry - ISABC13 (rok: 2015, ), Wydawca: NUI Galway
  Data:
  konferencja 12-15 June
  Status:
  Opublikowana
 3. Hydroxamates in bioinorganic modeling and applications: How Henryk introduced me into science
  Autorzy:
  Elżbieta Gumienna-Kontecka
  Konferencja:
  XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 September
  Status:
  Opublikowana
 4. Biomimetic Analogues of Siderophores as Structural Probes for Microbial Iron Uptake Processes
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, A. Szebesczyk, J. Kolsenik, N. Szenkier, A. Shanzer
  Konferencja:
  16th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC) (rok: 2013, ), Wydawca: JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, SPRINGER
  Data:
  konferencja JUL 22-26
  Status:
  Opublikowana
 5. Hydroxamates as useful tools for the construction of artificial siderophores and metallacrowns
  Autorzy:
  A. Szebesczyk, J. Besserglick, E. Olshvang, A. Shanzer, M. Oledzka, I. Golenya, I. Fritsky, E. Gumienna-Kontecka
  Konferencja:
  International Symposium on Metal Complexes (rok: 2014, ), Wydawca: Acta of the International Symposia on Metal Complexes – ISMEC Acta
  Data:
  konferencja JUNE 8-12
  Status:
  Opublikowana
 6. Towards criteria necessary for designing successful siderophore mimic
  Autorzy:
  A. Szebesczyk, J. Besserglick, E. Olshvang, A. Shanzer, E. Gumienna-Kontecka
  Konferencja:
  12th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC) (rok: 2014, ), Wydawca: JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, SPRINGER
  Data:
  konferencja AUG 24-28
  Status:
  Opublikowana
 7. Understanding key factors of microbial iron uptake processes: a physico-chemical study of artificial siderophores
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, A. Szebesczyk, J. Besserglick, E. Olshvang, A. Shanzer, A
  Konferencja:
  12th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC) (rok: 2014, ), Wydawca: JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, SPRINGER
  Data:
  konferencja AUG 24-28
  Status:
  Opublikowana
 8. Biomimetic analogs of ferrrichrome - physicochemical studies
  Autorzy:
  A. Szebesczyk, E. Gumienna-Kontecka, H. Kozlowski, Kolsenik, E. Olshvang, A. Shanzer, A (Shanzer, A.)
  Konferencja:
  16th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC) (rok: 2013, ), Wydawca: JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, SPRINGER
  Data:
  konferencja JUL 22-26
  Status:
  Opublikowana
 9. Can we deceive bacteria with ferrichrome analogs?
  Autorzy:
  A. Szebesczyk, E. Gumienna-Kontecka, J. Kolsenik, E. Olshvang, A. Shanzer, H. Kozłowski
  Konferencja:
  XII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Collaboration and Beyond (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28 August - 1 September
  Status:
  Opublikowana
 10. Towards key factors of receptor-substrate recognition events: a physico-chemical studies of artificial siderophores
  Autorzy:
  E. Gumienna-Kontecka, A. Szebesczyk, J. Kolsenik, E. Olshvang, A. Shanzer
  Konferencja:
  XII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Collaboration and Beyond (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28 August - 1 September
  Status:
  Opublikowana