Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kontrolowana interferencja spinowa w mezoskopowych heterostrukturach półprzewodnikowych

2011/03/B/ST3/02457

Słowa kluczowe:

półprzewodniki struktury mezoskopowe dwuwymiarowy gaz elektronowy spin elektronu interferencja spinowa oddziaływanie spin-orbita spintronika

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FIZYKI PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Figielski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 349 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2016-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Effect of misfit strain in (Ga,Mn)(Bi,As) epitaial layers on their magnetic and magneto-transport properties IF: 0,531
  Autorzy:
  K.Levczenko, T.Andrearczyk, J.Z.Domagała, J.Sadowski, L.Kowalcvzyk, M.Szot, T.Figielski, T.Wosiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: 90-93), Wydawca: Instutut Fizyki, PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhys.PolA.129.A-90 - link do publikacji
 2. Novel Quaternary Dilute Magnetic Semiconductor (Ga,Mn)(Bi,As): Magnetic and Magneto-Transport Investigations IF: 1,1
  Autorzy:
  K.Levchenko, T.Andrearczyk, J.Z.Domagała, J.Sadowski, L.Kowalczyk, M.Szot, R.Kuna, T.Figielski, T.Wosiński
  Czasopismo:
  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (rok: 2016, tom: 29, strony: 3130-1035), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10948-016-3752-3 - link do publikacji
 3. Experimental determination of Rashba spin-orbit coupling in wurzite n-GaN:Si IF: 3,77
  Autorzy:
  W. Stefanowicz, R. Adhikari, T. Andrearczyk, B. Faina, M. Sawicki, J.A. Majewski, T. Dietl, A. Bonnani
  Czasopismo:
  Pysical Review B (rok: 2014, tom: 89, strony: 205201 (1-5)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/Phys.Rev.B.89.205201 - link do publikacji
 4. Impact of bismuth incorporation into (Ga,Mn)As thin films on their structural and magnetic properties
  Autorzy:
  K.Levchenko, T.Andearczyk, J.Z.Domagała, T.Wosiński, T.Figielski, J.Sadowski
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi C (rok: 2015, tom: 12, strony: 1152-1155), Wydawca: VILEY-VCH Verlag GmbH& Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssc.201400219 - link do publikacji
 5. Ferromagnetism and the electronic bad structure in (GaMn)(Bi,As) epitaxial layers IF: 3,794
  Autorzy:
  O. Yastrubchak, J. Sadowski, L. Gluba, J.Z. Domagała, M. Rawski, J. Żuk, M. Kulik, T. Andrearczyk, T. Wosinski
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 072402 (1-5)), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4893381 - link do publikacji
 6. On the nature of the Mn-related states in the band structure of (Ga,Mn)As alloys via probing the E and E+delta E optical transitions IF: 3,794
  Autorzy:
  L. Gluba, O. Yastrubchak, G. Sęk, W. Rudno-Rudziński, J. Sadowski, M. Kulik, W. Rzodkiewicz, M. Rawski, T. Andrearczyk, J. Misiewicz, T. Wosinski, J. Żuk
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 032408 (1-4)), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4891329 - link do publikacji
 7. The 0.7 anomaly in quantum point contact; many-body or single-electron effect? IF: 0,84
  Autorzy:
  T. Figielski
  Czasopismo:
  World Journal of Condensed Matter Physics (rok: 2016, tom: 6, strony: 217-223), Wydawca: Scientific Research Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4236/wjcmp.2016.63021 - link do publikacji
 8. Magnetic and Magneto-Transport Characterization of (Ga,Mn)(Bi,As) Epitaxial Layers IF: 0,531
  Autorzy:
  K. Levchenko, T. Andrearczyk, J.Z. Domagała, T. Wosinski, T. Figielski, J. Sadowski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, strony: 1121-1123), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  1012693/APhys.Pol.A126.1121 - link do publikacji
 9. The puzzle of the 0.7 anomaly in conductance of quantum point contact IF: 0,531
  Autorzy:
  T. Figielski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 841), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana