Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza funkcji białka indukowanego przez monocytarne białko chemotaktyczne (MCPIP) w ludzkich komórkach neuroblastoma

2011/03/B/NZ1/00024

Słowa kluczowe:

nowotwory neuroblastoma MCPIP mikromacierze proteomika

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Hanna Rokita 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 442 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Amplifikator DNA. Za kwotę 65 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Monocyte chemoattractant protein-induced protein 1 overexpression modulates transcriptome, including microRNA in human neuroblastoma cells IF: 3,261
  Autorzy:
  Elzbieta Boratyn, Iwona Nowak, Irena Horwacik, Małgorzata, Durbas, Anna Mistarz, Magdalena Kukla, Przemysław Kaczówka, Maria Łastowska, Jolanta Jura, Hanna Rokita
  Czasopismo:
  Journal Of Cellular Biochemisty (rok: 2015, tom: 116, strony: 44940), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jcb.25354 - link do publikacji
 2. Expression of the monocyte chemotactic protein-1-induced protein 1 decreases human neuroblastoma cell survival IF: 2,297
  Autorzy:
  Anna Skalniak, Elżbieta Boratyn, Sylwia D Tyrkalska, Irena Horwacik, Małgorzata Durbas, Maria Łastowska, Jolanta Jura, Hanna Rokita
  Czasopismo:
  Oncology Reports (rok: 2014, tom: 31, strony: 2385-2392), Wydawca: Spandidos Publications Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/or.2014.3076 - link do publikacji
 3. MCPIP1 exogenous overexpression inhibits pathways regulating MYCN oncoprotein stability in neuroblastoma IF: 3,446
  Autorzy:
  Elżbieta Boratyn, Iwona Nowak, Małgorzata Durbas, Irena Horwacik, Anna Sawicka, Hanna Rokita
  Czasopismo:
  Journal of Cellular Biochemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/jcb.25832 - link do publikacji