Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów

2011/03/B/ST4/00780

Słowa kluczowe:

saponiny biosurfaktanty białka biopolimery napięcie powierzchniowe emulsje piany

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kamil Wojciechowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 412 470 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2015-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do charakteryzacji pian i emulsji. Za kwotę 176 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effect of b-casein on surface activity of Quillaja bark saponin at fluid/fluid interfaces IF: 3,494
  Autorzy:
  K. Wojciechowski, A. Kezwon, J. Lewandowska, K. Marcinkowski
  Czasopismo:
  Food Hydrocolloids (rok: 2014, tom: 34, strony: 208-216), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodhyd.2012.09.010 - link do publikacji
 2. Comparison of the effect of two Quillaja bark saponin extracts on DPPC and DPPC/cholesterol Langmuir monolayers IF: 4,152
  Autorzy:
  M. Orczyk, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B (rok: 2015, tom: 136, strony: 291–299), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.09.018 - link do publikacji
 3. On the Interaction between Digitonin and Cholesterol in Langmuir Monolayers IF: 3,993
  Autorzy:
  Kamil Wojciechowski, Marta Orczyk, Thomas Gutberlet, Gerald Brezesinski, Thomas Geue, Philippe Fontaine
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2016, tom: 32, strony: 9064-9073), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.6b01737 - link do publikacji
 4. Unusual penetration of phospholipid mono- and bilayers by Quillaja bark saponin biosurfactan IF: 3,431
  Autorzy:
  K. Wojciechowski, M. Orczyk, T. Gutberlet, M. Trapp, K. Marcinkowski, T. Kobiela, T. Geue
  Czasopismo:
  BBA-Biomembranes (rok: 2014, tom: 1838, strony: 1931-1940), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamem.2014.04.008 - link do publikacji
 5. Surface activity of saponin from Quillaja Bark at the air/water and oil/water interfaces IF: 3,554
  Autorzy:
  K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Colloids And Surfaces B (rok: 2013, tom: 108, strony: 95-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2013.02.008 - link do publikacji
 6. Effect of hydration of sugar groups on adsorption of Quillaja bark saponin at air/water and Si/water interfaces IF: 3,554
  Autorzy:
  K. Wojciechowski, M. Orczyk, K. Marcinkowski, T. Kobiela, M. Trapp, T. Gutberlet, T. Geue
  Czasopismo:
  Collolids and Surafces B (rok: 2014, tom: 117, strony: 60-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2014.02.010 - link do publikacji
 7. Interaction of Quillaja bark saponins with food-relevant proteins IF: 8,636
  Autorzy:
  A. Kezwoń, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Advances in Colloid and Interafce Science (rok: 2014, tom: 209, strony: 185-195), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cis.2014.04.005 - link do publikacji
 8. Complexation of Phospholipids and Cholesterol by Triterpenic Saponins in Bulk and in Monolayers IF: 3,431
  Autorzy:
  K. Wojciechowski, M. Orczyk, T. Gutberlet, T. Geue
  Czasopismo:
  BBA-Biomembranes (rok: 2016, tom: 1858, strony: 363-373), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamem.2015.12.001 - link do publikacji
 1. Właściwości powierzchniowe saponin QBS oraz ich mieszanin z białkiem b-laktoglobuliną
  Autorzy:
  A. Kezwoń, K. Wojciechowski
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2014, tom: XXXIII, strony: 133-141), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana