Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrony Diraca w półprzewodnikowych kryształach PbSnSe i PbSnTe: teoria i doświadczenie.

2011/03/B/ST3/02659

Słowa kluczowe:

izolatory topologiczne półprzewodniki wąska przerwa stany powierzchniowe ARPES

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ryszard Buczko 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 674 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Band inversion and the topological phase transition in (Pb,Sn)Se IF: 3,664
  Autorzy:
  B. M. Wojek, P. Dziawa, B. J. Kowalski, A. Szczerbakow, A. M. Black-Schaffer, M. H. Berntsen, T. Balasubramanian, T. Story, O. Tjernberg
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 90, strony: 161202-1 : 161202-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.161202 - link do publikacji
 2. Spin-polarized (001) surface states of the topological crystalline insulator Pb0.73Sn0.27Se IF: 3,664
  Autorzy:
  B. M. Wojek, R. Buczko, S. Safaei, P. Dziawa, B. J. Kowalski, M. H. Berntsen, T. Balasubramanian, M. Leandersson, A. Szczerbakow, P. Kacman, T. Story, O. Tjernberg
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 87, strony: 115106-1 : 115106-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.115106 - link do publikacji
 3. Observation of topological crystalline insulator surface states on (111)-oriented Pb1−x Sn_x Se films IF: 3,664
  Autorzy:
  C. M. Polley, P. Dziawa, A. Reszka, A. Szczerbakow, R. Minikayev, J. Z. Domagala, S. Safaei, P. Kacman, R. Buczko, J. Adell, M. H. Berntsen, B. M. Wojek, O. Tjernberg, B. J. Kowalski, T. Story, and T. Balasubramanian
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 89, strony: 075317-1 : 075317-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.89.075317 - link do publikacji
 4. Quantum Spin Hall Effect in IV-VI Topological Crystalline Insulators IF: 3,673
  Autorzy:
  S. Safaei, M. Galicka, P. Kacman, and R. Buczko
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 63041), Wydawca: The Institute of Physics (IOP)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/17/6/063041 - link do publikacji
 5. Direct observation and temperature control of the surface Dirac gap in a topological crystalline insulator IF: 11,47
  Autorzy:
  B.M. Wojek, M.H. Berntsen, V. Jonsson, A. Szczerbakow, P. Dziawa, B.J. Kowalski, T. Story & O. Tjernberg
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2015, tom: 6, strony: 8463), Wydawca: nature publising group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/ncomms9463 - link do publikacji
 6. Topological crystalline insulator (Pb,Sn)Te: Surface states and their spin polarization IF: 3,664
  Autorzy:
  S. Safaei, P. Kacman, and R. Buczko
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 045305-1 : 045305-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.045305 - link do publikacji
 7. Quantum spin Hall effect in strained (111)-oriented SnSe layers IF: 0,604
  Autorzy:
  S. Safaei, M. Galicka, P. Kacman, and R. Buczko
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A , Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Controlling topological transition in Pb(1-x-y)Sn(x)Mn(y)Se
  Autorzy:
  Kowalski B.J., Dziawa P., Pieniążek A., Balasubramanian T., Leandersson M., Adell J., Wojek B.M., Tjernberg O., Szczerbakow A., Story T.
  Czasopismo:
  MAX-lab Activity Report (Sweden) (rok: 2014, tom: 2013, strony: Beamline I4), Wydawca: MAX IV, Lund University
  Status:
  Opublikowana
 9. Nernst-Ettingshausen effect at the trivial-nontrivial band ordering in topological crystalline insulator Pb1-xSnxSe IF: 3,558
  Autorzy:
  K. Dybko, P. Pfeffer, M. Szot, A. Szczerbakow, A. Reszka, T. Story, and W. Zawadzki
  Czasopismo:
  New Journal of Physics , Wydawca: The Institute of Physics (IOP)
  Status:
  Złożona