Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ultradźwiękowe i cieplne badania biokompatybilnych cieczy magnetycznych

2011/03/B/ST7/00194

Słowa kluczowe:

ultradźwieki magnetosomy nanocząstki magnetyczne biokompatybilność

Deskryptory:

 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Arkadiusz Józefczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 295 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Properties of magnetosome suspension under the influence of magnetic field IF: 0,53
  Autorzy:
  A. Józefczak, M. Molčan, Z. Rozynek, T. Hornowski, A. Skumiel, M. Timko, J. Tóthová, P. Kopčanský, B. Leszczyński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 127, strony: 629-631), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.629 - link do publikacji
 2. The effect of particle aggregate shape on ultrasonic anisotropy in concentrated magnetic fluids IF: 2,772
  Autorzy:
  T. Hornowski, A. Józefczak, B. Kołodziejczyk, M. Timko, A. Skumiel, M. Rajnak
  Czasopismo:
  Journal of Physics D: Applied Physics (rok: 2015, tom: 48, strony: 175303 (9pp)), Wydawca: IOP PUBLISHING LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0022-3727/48/17/175303 - link do publikacji
 3. The effect of sonication on acoustic properties of biogenic ferroparticle suspension IF: 0,661
  Autorzy:
  A. Józefczak, T. Hornowski, A. Król, M. Molčan, B. Leszczyński, M. Timko
  Czasopismo:
  Archives of Acoustics (rok: 2016, tom: 41, strony: 161-168), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES INST FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aoa-2016-0016 - link do publikacji
 4. Ultrasonic properties of magnetic nanoparticles with an additional biocompatible dextrane layer IF: 0,829
  Autorzy:
  L. Dąbek, T. Hornowski, A. Józefczak, A. Skumiel
  Czasopismo:
  Archives of Acoustics (rok: 2013, tom: 1, strony: 93-98), Wydawca: Polish Academy of Sciences Committee on Acoustics, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aoa-2013-0011 - link do publikacji
 5. Viscosity dependence of a magnetic fluid nanoparticles concentration IF: 0,604
  Autorzy:
  J. Tóthová, J. Kováč, P. Kopčanský, M. Rajňák, K. Paulovičová, M. Timko, A. Józefczak
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, strony: 278-279), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.278 - link do publikacji
 6. A comparison between acoustic properties and heat effects in biogenic (magnetosomes) and abiotic magnetite nanoparticle suspensions IF: 2,357
  Autorzy:
  A. Józefczak, B. Leszczyński, A. Skumiel, T. Hornowski
  Czasopismo:
  JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (rok: 2016, tom: 407, strony: 92-100), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.01.054 - link do publikacji
 7. Acoustic wave in a suspension of magnetic nanoparticle with sodium oleate coating IF: 2,175
  Autorzy:
  A. Józefczak, T. Hornowski, V. Závišová, A. Skumiel, M. Kubovčíková, M. Timko
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2014, tom: 16, strony: 2271), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-014-2271-z - link do publikacji
 8. Elastic properties of bacterial magnetite nanoparticles suspension IF: 0,55
  Autorzy:
  A. Józefczak, A. Hashim, M. Molcan, T. Hornowski, A. Skumiel, M. Rajnak, P. Kopčanský, M. Timko
  Czasopismo:
  Magnetohydrodynamics (rok: 2013, tom: 49, strony: 411-415), Wydawca: Institute of Physics, University of Latvia
  Status:
  Opublikowana
 9. Hyperthermic effect in suspension of magnetosomes prepared by various methods IF: 1,422
  Autorzy:
  M. Timko, M. Molcan, A. Hashim, A. Skumiel, M. Müller, H. Gojzewski, A. Józefczak, J. Kovac, M. Rajnak, M. Makowski, P. Kopčanský
  Czasopismo:
  IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS (rok: 2013, tom: 1, strony: 250–254), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TMAG.2012.2224098 - link do publikacji
 10. Ultrasonic Studies of Emulsion Stability in the Presence of Magnetic Nanoparticles IF: 0,862
  Autorzy:
  A. Józefczak, R. Wlazło
  Czasopismo:
  Advances in Condensed Matter Physics (rok: 2015, tom: 2015, strony: Article ID 398219, 9 pages), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/398219 - link do publikacji
 11. MAGNETOSOMES – BACTERIAL MAGNETIC NANOPARTICLES
  Autorzy:
  Matus Molcan, Anezka Hashim, Jozef Kovac, Hubert Gojzewski, Andrzej Skumiel, Francois Royer, Damien Jamon, Peter Kopcansky, Milan Timko
  Czasopismo:
  COMMUNICATIONS (rok: 2014, tom: 1, strony: 26-32), Wydawca: UNIVERSITY OF ZILINA
  Status:
  Opublikowana
 12. Rheological study of dextran-modified magnetite nanoparticle water suspension IF: 0,568
  Autorzy:
  A Józefczak, T Hornowski, Z Rozynek, A. Skumiel J. O. Fossum
  Czasopismo:
  International Journal of Thermophysics (rok: 2013, tom: 34, strony: 609-619), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10765-013-1439-6 - link do publikacji
 13. Uses and limitation of different thermometers for measuring heating efficiency of magnetic fluids IF: 3,043
  Autorzy:
  A. Skumiel, T. Hornowski, A. Józefczak, M. Koralewski, B. Leszczyński
  Czasopismo:
  APPLIED THERMAL ENGINEERING (rok: 2016, tom: 100, strony: 1308-1318), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.applthermaleng.2016.02.063 - link do publikacji