Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy stochastyczne z dryfem

2011/03/N/ST1/00607

Słowa kluczowe:

zaburzenia gradientowe podporządkowany ruch Browna nierówności typu 3P

Deskryptory:

 • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karol Szczypkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 54 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2014-02-26

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Majorization, 4G Theorem and Schrödinger perturbations IF: 0,783
  Autorzy:
  Krzysztof Bogdan, Yana Butko, Karol Szczypkowski
  Czasopismo:
  Journal of Evolution Equations (rok: 2015, tom: 16, strony: 241-260), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00028-015-0301-7 - link do publikacji
 2. Gaussian estimates for Schrödinger perturbations IF: 0,672
  Autorzy:
  Krzysztof Bogdan, Karol Szczypkowski
  Czasopismo:
  Studia Mathematica (rok: 2014, tom: 221, strony: 151-173), Wydawca: Instytut Matematyczny PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4064/sm221-2-4 - link do publikacji