Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektro - i magnetomodulacja dysocjacji stanów wzbudzenia elektronowego w organicznych emiterach elektrofluorescencyjnych

2011/03/B/ST7/01888

Słowa kluczowe:

fotoluminescencja fluorescencja elektromodulacja elektroluminescencja fotoprzewodnictwo pole magnetyczne fotoprzewodniki organiczne organiczne diody EL fotoprądy ekscytony ekscymery ekscypleksy

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Waldemar Stampor 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 150 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-08-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Elektrometr cyfrowy z możliwością kompensacji prądu ciemnego, wyposażony w interfejs do współpracy z komputerem, z podzespołami automatyki pomiarowej. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Wzmacniacz typu lock- in wyposażony w interfejs do wspólpracy z komputerem z podzespołami automatyki pomiarowej.
 3. Zasilacz do palników rtęciowych.
 4. Wzmacniacz pomiarowy z podzespołami automatyki pomiarowej. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Electromodulation and magnetomodulation of exciton dissociation in electron donor (starburst amine) : electron acceptor (bathocuproine) system IF: 3,827
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Piotr Grygiel, Karol Falkowski, Maciej Klein, Waldemar Stampor
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2015, tom: 25, strony: 362-376), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2015.06.050 - link do publikacji
 2. Electromodulation of photoluminescence in vacuum-evaporated films of bathocuproine IF: 2,059
  Autorzy:
  Maciej Miśnik, Karol Falkowski, Wojciech Mróz, Waldemar Stampor
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2013, tom: 410, strony: 45-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Electromodulation of monomer and excimer phosphorescence in vacuum-evaporated films of platinum (II) complexes of 1,3-di(2-pyridyl)benzenes IF: 4,021
  Autorzy:
  Wojciech Mróz, Karol Falkowski, Maciej Miśnik, Ester Rossi, Marcella Balordi, Waldemar Stampor
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2013, tom: 14, strony: 2880-2888), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2013.08.012 - link do publikacji
 4. Photoconduction and magnetic field effect on photoconduction in hole-transporting star-burst amine (m-MTDATA) films IF: 3,676
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Piotr Grygiel, Maciej Miśnik, Waldemar Stampor
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2015, tom: 21, strony: 54-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2015.02.020 - link do publikacji
 5. Geminate-pair dissociation yield in systems with exponential energetic disorder - A Monte Carlo study IF: 1,716
  Autorzy:
  Władysław Tomaszewicz, Karol Falkowski, Waldemar Stampor, Piotr Grygiel
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2014, tom: 387, strony: 128-131), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2013.12.037 - link do publikacji
 1. Symulacje Monte Carlo dysocjacji ekscytonów w materiałach molekularnych
  Autorzy:
  Karol Falkowski, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-12 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektromodulacja fosforescencji metaloorganicznych kompleksów Pt(II) i 1,3-di(2-pirydylo)benzenu
  Autorzy:
  Wojciech Mróz, Maciej Miśnik, Karol Falkowski, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XVIII Ogólnopolska Konferencja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-14 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Magnetofotoprądy w próżniowo naparowanych warstwach dendrymeru aminowego m-MTDATA
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Przemysław Ciżmiński, Piotr Grygiel, Zofia Drozd, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XVIII Ogólnopolska Konferencja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-14 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Analiza danych eksperymentalnych elektromodulowanej fotoluminescencji w układach molekularnych na gruncie różnych modeli dysocjacji bliźniaczych par e-h
  Autorzy:
  Karol Falkowski, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 lipca 2013, Gdańsk
  Status:
  Opublikowana
 5. Magnetomodulowana fotoluminescencja ekscypleksowa w próżniowo naparowanych dwuskładnikowych warstwach m-MTDATA : BCP
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Piotr Grygiel, Maciej Miśnik, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 lipca 2013, Gdańsk
  Status:
  Opublikowana
 6. Photocurrents and magnetophotocurrents in the hole-transporting star-burst amine (m-MTDATA) films
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Piotr Grygiel, Maciej Miśnik, Maciej Klein, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  13th International Conference on Electrical and Optical Properties of Organic Solids (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 6-10 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Procesy fotofizyczne w barwnikowych ogniwach słonecznych
  Autorzy:
  Maciej Klein
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka, Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
  Data:
  konferencja 2-4 września 2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 8. Transient absorption spectra of TiO2/Ru-dye system under low magnetic field
  Autorzy:
  Maciej Klein, Maciej Sawczak, Tomasz Pedzinski, Daniel Pelczarski, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XV International Krutyń Summer School – Challenges to open up new era of organic photonics and electronics from material to market, from Asian perspective (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
  Data:
  konferencja 8-14 June, 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Wpływ słabego zewnętrznego pola magnetycznego na procesy fotoelektryczne w barwnikowych ogniwach słonecznych
  Autorzy:
  Maciej Klein, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-12 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Elektro- i magnetomodulacja dysocjacji ekscytonów w organicznych układach jednoskładnikowych i dwuskładnikowych typu donor elektronu - akceptor elektronu
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka, Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
  Data:
  konferencja 2-4 września 2015, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 11. Elektro- i magnetomodulacja dysocjacji ekscytonów w organicznych układach molekularnych
  Autorzy:
  Waldemar Stampor, Piotr Grygiel, Karol Falkowski, Daniel Pelczarski, Maciej Klein
  Konferencja:
  XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KRYSZTAłY MOLEKULARNE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-12 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Elektromodulacja fluorescencji w próżniowo naparowanych warstwach batokuproiny (BCP)
  Autorzy:
  Maciej Miśnik, Karol Falkowski, Wojciech Mróz, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XVIII Ogólnopolska Konferencja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-14 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 13. Elektromodulacja fotoluminescencji na gruncie różnych modeli dysocjacji ekscytonów w ośrodku ciągłym
  Autorzy:
  Karol Falkowski, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-12 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Exciton dissociation modelling in organic solids based on electromodulation of photoluminescence experiments
  Autorzy:
  Karol Falkowski, Waldemar Stampor, Władysław Tomaszewicz
  Konferencja:
  13th International Conference on Electrical and Optical Properties of Organic Solids (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 6-10 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 15. Fotoprzewodnictwo próżniowo naparowanych warstw pochodnych amin: TPD oraz m-MTDATA
  Autorzy:
  Zofia Drozd, Piotr Grygiel, Maciej Miśnik, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XVIII Ogólnopolska Konferencja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-14 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 16. Low magnetic field effects on photoelectric processes in ruthenium dyesensitized solar cells
  Autorzy:
  Maciej klein, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  Hybrid and Organic Photovoltaics Conference (rok: 2014, ), Wydawca: École Polytechnique Fédérale de Lausanne
  Data:
  konferencja 11-14 May, 2014
  Status:
  Opublikowana
 17. Efekty magnetyczne w próżniowo naparowanych warstwach dwuskładnikowych typu donor elektronu - akceptor elektronu
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Maciej Klein, Piotr Grygiel, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka, Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
  Data:
  konferencja 2-4 września 2015, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 18. Elektromodulacja fluorescencji ekscypleksowej w warstwach dwuskładnikowych dendrymer aminowy - batokuproina
  Autorzy:
  Paulina Morawska, Karol Falkowski, Maciej Miśnik, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XVIII Ogólnopolska Konferencja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-14 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 19. Magnetomodulowana fotoluminescencja i magnetofotoprądy w układzie dendrymer aminowy : batokuproina
  Autorzy:
  Daniel Pelczarski, Piotr Grygiel, Maciej Miśnik, Waldemar Stampor
  Konferencja:
  XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-12 września 2014
  Status:
  Opublikowana