Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki alkoksy-metaloorganiczne jako molekularne prekursory tlenkowych nanomateriałów luminescencyjnych

2011/03/B/ST5/01040

Słowa kluczowe:

alkoholany kompleksy metali związki metaloorganiczne materiały tlenkowe perowskity spinele luminofory

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Sobota 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 698 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wysokotemperaturowy piec laboratoryjny. Za kwotę 85 000 PLN
 2. Reaktor ciśnieniowy do prowadzenia syntez hydrotermalnych. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Synthesis of Functionalized Materials Using Aryloxo-Organometallic Compounds toward Spinel-like MM'2O4 (M = Ba2+, Sr2+; M' = In3+, Al3+) Double Oxides.
  Autorzy:
  Łukasz John, Magdalena Kosińska-Klahn, Lucjan B. Jerzykiewicz, Leszek Kępiński, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2012, tom: 51, strony: 9820–9832), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic301218v - link do publikacji
 2. Synthesis of Heterometallic Compounds with Uncommon Combinations of Elements for Oxide Nanomaterials Using Organometallics
  Autorzy:
  Łukasz John, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Accounts of Chemical Research (rok: 2014, tom: 47, strony: 470-481), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ar400153q - link do publikacji
 3. Lithium Diaminebis(aryloxido) Complexes: Synthesis, Structures and Reactivity in L-Lactide Polymerization
  Autorzy:
  Ewa Kober, Rafał Petrus, Paulina Kocięcka, Zofia Janas, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 85, strony: 814-823), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Probing the Role of Pi Interactions in the Reactivity of Oxygen Species: A Case of Ethylzinc Aryloxides with Different Dispositions of Aromatic Rings toward the Metal Center
  Autorzy:
  Łukasz Mąkolski, Karolina Zelga, Rafał Petrus, Dominik Kubicki, Piotr Zarzycki, Piotr Sobota, Janusz Lewińśki
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 14790-14799), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GMbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201403851 - link do publikacji
 5. Transformation of Barium-Titanium Chloro-Alkoxide Compound to BaTiO3 Nanoparticles by BaCl2 Elimination
  Autorzy:
  Magdalena Kosińska-Klahn, Łukasz John, Anna Drąg-Jarząbek, Józef Utko, Rafał Petrus, Lucjan B. Jerzykiewicz, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 1630-1636), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic402987n - link do publikacji
 1. The Advantage of Using Halide-Alkoxide Single-Source Precursor for BaTiO3 Doped with Eu3+
  Autorzy:
  Magdalena Kosińska-Klahn, Łukasz John, Anna Drąg-Jarząbek, Józef Utko, Piotr Sobota, Barbara Latko
  Konferencja:
  XIXth International Winter School on Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 1-5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 2. The Chloro-Alkoxide Approach to Binary BaTiO3 nanophosphor Doped with Eu3+ Ion
  Autorzy:
  Magdalena Kosińska-Klahn, Łukasz John, Anna Drąg-Jarząbek, Józef Utko, Rafał Petrus, Lucjan B. Jerzykiewicz, Piotr Sobota
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis of Heterometallic Compounds with Uncommon Combinations of Elements for Oxide Nanomaterials Using Organometallics
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  XIXth International Winter School on Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 1-5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Organometallic Compounds in the Synthesis of a New Materials: Old Ligands, New Tricks
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  XXV. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Slovak Chemical Society
  Data:
  konferencja 31 maj - 5 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 1. Organometallic Compounds in the Synthesis of New Materials: Old Ligands, New Tricks
  Autorzy:
  Piotr Sobota, Łukasz John
  Książka:
  Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis (rok: 2014, tom: brak, strony: 437-444), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Opublikowana