Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy przemagnesowania epitaksjalnych nanokropek magnetycznych

2011/03/N/ST3/02662

Słowa kluczowe:

kropki magnetyczne strukturyzacja magnetyczna anizotropia magnetyczna procesy przemagnesowania symulacje mikromagnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Milińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 154 195 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2014-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Bimodal properties of a patterned magnetic nanostructure: Separation of individual components' contributions IF: 1,826
  Autorzy:
  I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, E. Sieczkowska, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, A. Wawro
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2013, tom: 345, strony: 82-88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2013.05.061 - link do publikacji
 2. Influence of shape, size and internal structure on magnetic properties of core-edge nanodots with perpendicular anisotropy IF: 2,259
  Autorzy:
  E.Milińska, A. Wawro
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 116, strony: 193905-1 - 193905-11), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4902169 - link do publikacji
 1. Investigations of switching field in nanodots with perpendicular magnetization
  Autorzy:
  E. Sieczkowska, A. Petroutchik, T. Wojciechowski, P. Aleszkiewicz, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski, A. Wawro
  Konferencja:
  Yamada Conference LXVII - The 8th International Symposium on Metallic Multilayers (rok: 2013, ), Wydawca: Yamada Science Fundation
  Data:
  konferencja 19-24.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Magnetic patterning and interlayer coupling in epitaxial metallic ultrathin multilayers
  Autorzy:
  A.Wawro, E.Milińska, M.Jakubowski, A.Petruczik, T.Wojciechowski, Z.Kurant, P.Mazalski, A.Maziewski
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Shape, size and internal structure influence on magnetic properties and reversal magnetization in nanodots
  Autorzy:
  E. Milińska, A. Wawro
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics PAS
  Data:
  konferencja 23-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural aspects of nanoscale magnetic patterning of epitaxial metallic thin films
  Autorzy:
  A. Wawro, E. Sieczkowska, M. Jakubowski, L.T. Baczewski, Z, Kurant, P. Mazalski, A. Maziewski
  Konferencja:
  17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (rok: 2013, ), Wydawca: University of Warsaw
  Data:
  konferencja 11-16.08
  Status:
  Opublikowana
 5. Relations between structural and magnetic properties in metallic ultrathin multilayers
  Autorzy:
  A. Wawro, E. Milińska, A. Petruczik, P.Aleszkiewicz, J.Kanak, Z.Kurant, A.Maziewski, K.Oleffs, A.Rogaliev
  Konferencja:
  12th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 15-20.06.2014
  Status:
  Opublikowana