Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania in vitro i in vivo wpływu radiometali na zdolność obrazowania receptorów CCK2R przez znakowane analogi gastryny.

2011/03/B/ST5/02734

Słowa kluczowe:

receptory CCK2R analogi gastryny Gal Lutet Itr Scand synteza kompleksy radioznakowanie modelowanie molekularne powinowactwo in vitro biodystrybucja

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Renata Mikołajczak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 636 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-08-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mata laboratoryjna antybakteryjna.
 2. Preparatywna kolumna chromatograficzna Luna 10 um C18(2) 100A 250x50 mm wraz z prekolumną.
 3. System klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) z kompletnym systemem nawiewczo-wyciągowym i modułem transportowym.. Za kwotę 145 000 PLN
 4. Klatki metaboliczne dla szczurów i myszy wraz z wymaganym osprzętem.
 5. Lampa chirurgiczna.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Structural studies on radiopharmaceutical DOTA-minigastrin analogue (CP04)complexes and their interaction with CCK2 receptor IF: 2,033
  Autorzy:
  P.F. J. Lipiński, P. Garnuszek, M. Maurin, R. Stoll, N. Metzler-Nolte, A. Wodyński, J.Cz. Dobrowolski, M.K. Dudek, M. Orzełowska, R. Mikołajczak
  Czasopismo:
  European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Research (rok: 2018, tom: 8, strony: 44936), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13550-018-0387-3 - link do publikacji
 2. The radiometal makes a difference. Synthesis and preliminary characterization of DOTA-minigastrin analogue complexes with Ga, Lu and Y
  Autorzy:
  Michał Maurin, Piotr Garnuszek, Piotr Baran, Dariusz Pawlak, Renata Mikołajczak
  Czasopismo:
  Nuclear Medicine Review (rok: 2015, tom: 2, strony: 51-55), Wydawca: VIA MEDICA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5603/NMR.2015.0014 - link do publikacji
 3. 177Lu Labelled Cyclic Minigastrin Analogues with Therapeutic Activity in CCK2R Expressing Tumours: Preclinical Evaluation of a Kit Formulation IF: 4,44
  Autorzy:
  Ch. Rangger, M. Klingler, L. Balogh, Z. Pöstényi, A. Polyak, D. Pawlak, R. Mikołajczak, and E. von Guggenberg
  Czasopismo:
  Molecular Pharmaceutics (rok: 2017, tom: 14(9), strony: 3045-3058), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.molpharmaceut.7b00241 - link do publikacji
 1. Comparative evaluation of 68Ga, 90Y and 177Lu complexes of DOTA-minigastrin analogue (CP04)
  Autorzy:
  M. Maurin, P. Garnuszek, P. Baran, D. Pawlak, U. Karczmarczyk, R. Mikołajczak
  Konferencja:
  EMIM2015 European Molecular Imaging Meeting. 10th annual meeting of ESMI (rok: 2015, ), Wydawca: ESMI
  Data:
  konferencja 18.03.2015 - 20.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Fizyko-chemiczna oraz radiochemiczna charakterystyka kompleksów analogu DOTA-Gastryny (CP04) z radiometalami
  Autorzy:
  M. Maurin, D. Pawlak, P. Garnuszek, A. Jaroń, N. Metzler-Nolte, R. Stoll, R. Mikołajczak
  Konferencja:
  XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (rok: 2014, ), Wydawca: Via Medica
  Data:
  konferencja Lublin, Polska, 28- 30.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. HPLC and LC-MS investigations of CP04 complexes with radiometals
  Autorzy:
  M. Maurin, P. Baran, D. Pawlak, P. Garnuszek, R. Mikołajczak
  Konferencja:
  Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja Gothenburg, Sweden, 18-22.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Preliminary results of microwave radiolabelling of DOTA-gastrin analogue with 90Y (abstrakt)
  Autorzy:
  D.Pawlak, M.Maurin, P.Garnuszek, R.Mikołajczak
  Konferencja:
  Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Lyon, France, (rok: 2013, ), Wydawca: EANM
  Data:
  konferencja 19-23.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Physico-chemical and radiochemical characteristic of DOTA-Gastrin (CP04)Analogue Complexes with radiometals
  Autorzy:
  M. Maurin, D. Pawlak, P. Garnuszek, A. Jaroń, R. Mikołajczak, N. Metzler-Nolte, R. Stoll
  Konferencja:
  17th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals (rok: 2014, ), Wydawca: Minerva Medica
  Data:
  konferencja Pamplona, Spain, 24-27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Mikrofalowa radiosynteza analogów gastryny/cholecystokininy z Ga-68, Lu-177 i Y-90 (abstrakt)
  Autorzy:
  D. Pawlak, M. Maurin, P. Garnuszek, R. Mikołajczak
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Konferencja Radiofarmaceutyczna, Łódź (rok: 2013, ), Wydawca: PTMN
  Data:
  konferencja 9-10.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and Investigation of DOTA-Gastrin (CP04) Analogue Complexes with Yttrium, Lutetium and Gallium (abstract)
  Autorzy:
  P. Garnuszek, D.Pawlak, A.Jaroń, M. Maurin, R.Mikołajczak
  Konferencja:
  2nd International Symposium an Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules. Second Whole Action Meeting of the COST Action CM1105 (rok: 2013, ), Wydawca: materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja Barcelona, Spain, 9-10.09.2013
  Status:
  Opublikowana