Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie niestabilności i kryteriów ewolucji płaszczyzny Kirkendalla w układach dwu i wieloskładnikowych.

2011/03/B/ST8/05970

Słowa kluczowe:

płaszczyzna Kirkendalla dyfuzja niestabilność płaszczyzny Kirkendalla

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bartłomiej Wierzba 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 344 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2015-03-02

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. The intrinsic diffusivities in multi component systems IF: 1,678
  Autorzy:
  B. Wierzba, W. Skibiński
  Czasopismo:
  Physica A (rok: 2015, tom: 440, strony: 100-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2015.08.009 - link do publikacji
 2. The marker conservation law in multi-phase systems IF: 0,356
  Autorzy:
  B. Wierzba, S. Wędrychowicz, W. Skibiński
  Czasopismo:
  High Temperature Materials and Processes (rok: 2016, tom: 35, strony: 209-2014), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. The Kirkendall effect in single-phase multicomponent systems: dependence on drift and entropy distribution IF: 1,427
  Autorzy:
  B. Wierzba
  Czasopismo:
  Philosophical Magazine (rok: 2014, tom: 94, strony: 611–623), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14786435.2013.859757 - link do publikacji
 4. THE MIGRATION OF KIRKENDALL PLANE DURING DIFFUSION
  Autorzy:
  B. Wierzba
  Czasopismo:
  COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE (rok: 2013, tom: 13, strony: 364-367), Wydawca: Akapit
  Status:
  Opublikowana
 5. The Relation Between Drift, Entropy Distribution and Kirkendall Plane Position During Diffusion
  Autorzy:
  B. Wierzba, W. Skibiński, M. Danielewski
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2014, tom: 354, strony: 67-71), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.354.67 - link do publikacji
 6. The generalization of the Boltzmann–Matano method IF: 1,678
  Autorzy:
  B. Wierzba, W. Skibiński
  Czasopismo:
  Physica A (rok: 2013, tom: 392, strony: 4316-4324), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2013.05.055 - link do publikacji
 7. Calculation of Kirkendall plane position in single and multiphase systems
  Autorzy:
  B. Wierzba, W. Skibiński
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2015, tom: 363, strony: 40-45), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.363.40 - link do publikacji
 8. Diffusion zone formation in aluminized MAR-247 from Bi-velocity Phase Field Method IF: 1,678
  Autorzy:
  B. Wierzba, K. Tkacz-Śmiech
  Czasopismo:
  Physica A (rok: 2013, tom: 392, strony: 1100-1110), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2012.11.011 - link do publikacji
 9. The Kirkendall effect in binary diffusion couples IF: 1,678
  Autorzy:
  B. Wierzba
  Czasopismo:
  Physica A (rok: 2013, tom: 392, strony: 2860-2867), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2013.03.005 - link do publikacji
 1. THE MODELING OF ALUMINUM LAYER FORMATION ON NICKEL ALLOYS BY BI-VELOCITY METHOD
  Autorzy:
  B. WIERZBA, K. KUBIAK AND J. SIENIAWSKI
  Konferencja:
  11th World Congress on Computational Mechanics (rok: 2014, ), Wydawca: Congress on Computational Mechanics
  Data:
  konferencja July 20 - 25, 2014, Barcelona, Spain
  Status:
  Opublikowana
 2. Wzajemna relacja pomiędzy prędkością dryftu, entropią i położeniem płaszczyzny Kirkendalla podczas dyfuzji wzajemnej
  Autorzy:
  W. SKIBIŃSKI, B. WIERZBA
  Konferencja:
  XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 24–27 IX 2013
  Status:
  Opublikowana