Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bliskość organizacyjna w sieciach innowacji

2011/03/N/HS4/00372

Słowa kluczowe:

bliskość sieci międzyorganizacyjne sieci innowacji sektor lotniczy

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patrycja Klimas 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 68 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-02-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Structural face of competition, cooperation and coopetition inside business networks IF: ,207
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2015, tom: 34(1), strony: 127-156), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 2. Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej.
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Czasopismo:
  Nauki o zarządzaniu (rok: 2013, tom: 4(17), strony: 61-72), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 3. Multifaceted nature of coopetition inside an aviation supply chain – the case of the Aviation Valley
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2014, tom: 17, strony: 95-119), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 4. Obszary współdziałania sieciowego w polskim sektorze lotniczym
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (rok: 2013, tom: 49, strony: 65-84), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 5. Kultura organizacyjna sieci innowacji
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 202, strony: 100-112), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 6. Organisational innovativeness: its level, building blocks and relationships with interorganizational cooperation inside innovation networks
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  International Journal Of Business Environment (rok: 2015, tom: 7(4), strony: 373-395), Wydawca: Inderscience Publishers Ltd
  Status:
  Opublikowane
 7. How objective are subjective measures of organisational innovativeness, really?
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Czasopismo:
  Management and Business Administration CE (rok: 2014, tom: 22(2), strony: 30-44), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 8. Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2015, tom: 1(2015), strony: 29-46), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7172/1644-9584.50.2 - link do publikacji
 9. Uwarunkowania doboru partnerów współpracy międzyorganizacyjnej
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: 5, strony: 421-427), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 10. Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacyjnej – perspektywa empiryczna
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 366, strony: 248-257), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.366.23 - link do publikacji
 11. The nature and significance of organisational proximity – literature review from management perspective
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Status:
  Złożone
 12. Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and role in the Polish Aviation Industry IF: 1,897
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Czasopismo:
  Industrial Marketing Management (rok: 2016, tom: 53, strony: 91-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1016/j.indmarman.2015.11.012 - link do publikacji
 1. Wielowymiarowe ujęcie innowacyjności organizacyjnej
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Książka:
  Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. (rok: 2013, tom: ND, strony: 169-180), Wydawca: TNOiK Katowice
  Status:
  Opublikowane
 2. Kryteria doboru partnerów współdziałania sieciowego
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Książka:
  Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (rok: 2014, tom: ND, strony: 289-300), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 3. Kultura organizacyjna – jej znaczenie dla współdziałania oraz innowacyjności
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Książka:
  Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach (rok: 2014, tom: ND, strony: 110-120), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowane
 4. ND
  Autorzy:
  Klimas Patrycja
  Książka:
  Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej. (rok: 2014, tom: ND, strony: 1-193), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 5. Między stabilnością, a chaosem sieci współdziałania
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Książka:
  Granice strukturalnej złożoności organizacji (rok: 2014, tom: ND, strony: 27-35), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowane