Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie właściwości fotorefrakcyjnych w hybrydowych układach nanofotonicznych

2011/03/B/ST5/01021

Słowa kluczowe:

materiały fotorefrakcyjne materiały fotochromowe rezonans plazmonowy nanocząstki metaliczne nanocząstki organiczne

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Miniewicz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 779 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2014-08-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piezoelektryczny stolik o nanoskopowym przesuwie XY + Z z kontrolerem. Za kwotę 45 000 PLN
 2. Doposażenie mikroskopu Olympus, obiektyw UPLSAPO, Uchylny filar oświetleniowy. Za kwotę 30 000 PLN
 3. System do obserwacji obrazów mikroskopowych. Za kwotę 40 000 PLN
 4. Generator harmonicznych ze sterownikeim i elementami optycznymi. Za kwotę 25 000 PLN
 5. Wielokanałowy oscyloskop cyfrowy. Za kwotę 7 195 PLN
 6. Zestaw oświetlaczy koherentnych i niekoherentnych z układem prowadzenia wiązek. Za kwotę 29 889 PLN
 7. Kamera typu APD - z diod lawinowych. Za kwotę 70 750 PLN
 8. Sterownik do OPO z elementami optycznymi. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Electrooptical properties of hybrid liquid crystalline systems containing CdSe quantum dots IF: 3,515
  Autorzy:
  K. Dradrach, S. Bartkiewicz, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 231903/1-4), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4904093 - link do publikacji
 2. Photochromic and nonlinear optical properties of azo-functionalized POSS nanoparticles dispersed in nematic liquid crystals IF: 6,101
  Autorzy:
  A. Miniewicz, J. Girones, P. Karpinski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Dutkiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2014, tom: 2, strony: 432-440), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3tc31791a - link do publikacji
 3. Whirl-enhanced continuous wave laser trapping of particles IF: 4,198
  Autorzy:
  S. Bartkiewicz, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 1077-1083), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp04008b - link do publikacji
 4. Laser coherence meter based on nanostructured liquid crystals
  Autorzy:
  A. Anczykowska, S. Bartkiewicz, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  International Journal of Optics (rok: 2013, tom: 2013, strony: 44564), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2013/287506 - link do publikacji
 5. On the origin of fluorescence emission in optically non-linear DCNP crystals IF: 4,189
  Autorzy:
  O. Morawski, A. L. Sobolewski, B. Kozankiewicz, L. Sznitko, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 26887-26892), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp03634d - link do publikacji
 6. Starch: Application of biopolymer in random lasing IF: 3,676
  Autorzy:
  K. Cyprych, L. Sznitko, J. Myśliwiec
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2014, tom: 15, strony: 2218-2222), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2014.06.027 - link do publikacji
 7. Bidirectional molecular reorientation induced by localized surface plasmon IF: 2,562
  Autorzy:
  P. Karpinski, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 2673-2677), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ra45032e - link do publikacji
 8. Light Amplification in Derivatives of Pyrazoline-Based Systems IF: 4,835
  Autorzy:
  Adam Szukalski, Lech Sznitko, Konrad Cyprych, Andrzej Miniewicz, Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118 (15), strony: 8102-8110), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp411031b - link do publikacji
 9. Light sensitive polymer obtained by dispersion of azo-functionalized POSS nanoparticles IF: 1,857
  Autorzy:
  A. Miniewicz, M. Tomkowicz, P. Karpinski, L. Sznitko, B. Mossety-Leszczak, M. Dutkiewicz
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 465, strony: 65-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2015.01.013 - link do publikacji
 10. Comparative studies of polyimides with covalently bonded azo-dyes with their supramolecular anologes: Thermo-optical and photoinduced properties IF: 1,918
  Autorzy:
  E. Schab-Balcerzak, J. Konieczkowska, M. Siwy, A. Sobolewska, M. Wojtowicz, M. Wiacek
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2014, tom: 36, strony: 892-902), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2013.12.017 - link do publikacji
 11. Generic stochastic Monte Carlo model of the photoinduced mass transport in azo-polymers and fine structure of Surface Relief Gratings IF: 2,26
  Autorzy:
  G. Pawlik, A. Miniewicz, A. Sobolewska, A.C. Mitus
  Czasopismo:
  Europhysics Letters EPL (rok: 2014, tom: 105, strony: 26002-1-6), Wydawca: IOP Publishing, UK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/105/26002 - link do publikacji
 12. High-Modulation-Depth Surface Relief Gratings Using s-s Polarization Configuration in Supramolecular Polymer-Azobenzene Complexes IF: 4,835
  Autorzy:
  A. Sobolewska, S. Bartkiewicz, Arri Priimagi
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 23279-23284), Wydawca: The American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp507486x - link do publikacji
 13. Poling kinetics and second order NLO properties of DCNP doped PMMA based thin films IF: 1,918
  Autorzy:
  A.M. Manea, I. Rau, A. Tane, F. Kajzar, L. Sznitko, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2013, tom: 36, strony: 69-74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2013.05.012 - link do publikacji
 14. Refractive index and surface relief grating formation in DNA based dye-doped films IF: 1,639
  Autorzy:
  A. Tane, F. Kajzar, R. Zgarian, I. Rau, D. Grabarek, P. Karpinski, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Macromolecular Research (rok: 2013, tom: 21, strony: 331-337), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13233-013-1131-5 - link do publikacji
 15. Coherent-incoherent random lasing based on nano-rubbing induced cavities IF: 7,714
  Autorzy:
  L. Sznitko, K. Cyprych, A. Szukalski, A. Miniewicz, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Laser Physics Letters (rok: 2014, tom: 11, strony: 045801-6), Wydawca: IOP Publishing, UK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1612-2011/11/4/045801 - link do publikacji
 16. First principle calculations of the electronic and vibrational properties of the 3-(1,1-dicyanoethenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole molecule IF: 2,693
  Autorzy:
  M. Makowska-Janusik, F. Kajzar, A. Miniewicz, I. Rau
  Czasopismo:
  Journal Physical Chemistry A (rok: 2015, tom: 119, strony: 1347-1358), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jpS10102q - link do publikacji
 17. Holographic grating inscription in DR1: DNA-CTMA thin films: the puzzle of time scales IF: 1,329
  Autorzy:
  G. Pawlik, W. Radosz, A. C. Mitus, J. Mysliwiec, A. Miniewicz, F. Kajzar, I. Rau
  Czasopismo:
  Central European Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 12, strony: 886-892), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11532-014-0543-1 - link do publikacji
 1. Lasing and random lasing based on organic molecules
  Autorzy:
  L. Sznitko, K. Cyprych, A. Szukalski, A. Miniewicz, I. Rau, F. Kajzar, J. Mysliwiec
  Konferencja:
  Optics and Photonics for Counterterrorism, Crime Fighting and Defence IX (rok: 2013, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 23-24.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Laser inscription of surface structures and induction of optical anisotropy in azobenzene substituted photochromic polymers and other systems
  Autorzy:
  A. Miniewicz, L. Sznitko, E. N. Szlapa, P. Karpinski, A. C. Mitus, G. Pawlik, E. Schab-Balcerzak
  Konferencja:
  SPIE-OPTO Photonic West, Organic Photonic Materials and Devices XVI (rok: 2014, ), Wydawca: Proc. of SPIE vo. 8983, doi: 10.1117/12.1039076
  Data:
  konferencja 30.01 -6.02. 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Random lasing in liquid and solid solutions oversaturated with organic laser dye
  Autorzy:
  L. Sznitko, K. Cyprych, A. Szukalski, A. Miniewicz, J. Myśliwiec
  Konferencja:
  SPIE-OPTO Photonic West, Organic Photonic Materials and Devices, XVI (rok: 2014, ), Wydawca: Proc. of SPIE vol. 8983
  Data:
  konferencja 30.01 - 6.02. 2014
  Status:
  Opublikowana