Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie złożonych nanostruktur metalicznych do plazmonowego wzmocnienia konwersji energii słonecznej na półprzewodnikowych elektrodach tlenkowych

2011/03/B/ST5/02746

Słowa kluczowe:

plazmony rozkład wody elektrody półprzewodnikowe wydajność fotoprądowa

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Augustyński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 798 272 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Myjka ultradźwiękowa.
 2. monochromatyczna dioda laserowa. Za kwotę 90 000 PLN
 3. Zestaw do fotoelektrochemicznej spektroskopii z kontrolowaną modulowaną intensywnością. Za kwotę 224 499 PLN
 4. system do napylania próżniowego cząstek. Za kwotę 250 000 PLN
 5. Licencja program EndNote.
 6. Spektrofotometr.
 7. autoklaw z funkcją mikrofal. Za kwotę 30 000 PLN
 8. licencja program antywirusowy Kasperky.
 9. mikroelektroda do oznaczania stężenia tlenu.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Nanoporous WO3-Fe2O3 films; structural and photo-electrochemical characterization. IF: 1,27
  Autorzy:
  Renata Solarska, Krzysztof Bienkowski, Agata Krolikowska, Miroslaw Dolata and Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2014, tom: 7, strony: 1440006-1440010), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604714400062 - link do publikacji
 2. Plasmon resonance-enhanced photoelectrodes and photocatalysts IF: 13,174
  Autorzy:
  Jan Augustynski, Krzysztof Bieńkowski, Renata Solarska
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2016.04.008 - link do publikacji
 3. Enhanced Water Splitting at Thin Film Tungsten Trioxide Photoanodes Bearing Plasmonic Gold–Polyoxometalate Particles IF: 11,34
  Autorzy:
  Renata Solarska, Krzysztof Bienkowski, Sylwia Zoladek, Aldona Majcher, Tomasz Stefaniuk, Pawel J. Kulesza, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Angewandte Chemistry International Edition (rok: 2014, tom: 53, strony: 14196-14200), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201408374 - link do publikacji