Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania odporności na degradację oraz możliwości rekultywacji zbiorników wodnych małej retencji z wykorzystaniem preparatów wapniowych

2011/03/B/ST10/04998

Słowa kluczowe:

zbiorniki wodne stabilne izotopy eutrofizacja rekultywacja wapń

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
 • ST10_11: Geochemia
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Koszelnik 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 300 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-12

Zakończenie projektu: 2015-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. ANALYSIS OF NATURAL SUSCEPTIBILITY TO DEGRADATION OF A HIGHLY-POLLUTED SHALLOW RESERVOIR IF: 0,665
  Autorzy:
  Bartoszek L, Miąsik M., Koszelnik P.
  Czasopismo:
  Global NEST Journal (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Global NEST
  Status:
  Złożona
 2. Assessment of agricultural use of the bottom sediments from eutrophic Rzeszów reservoir IF: 0,806
  Autorzy:
  Lilianna Bartoszek, Piotr Koszelnik, Renata Gruca-Rokosz, Małgorzata Kida
  Czasopismo:
  Rocznik Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 17, strony: 396-409), Wydawca: ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA
  Status:
  Opublikowana
 3. An isotopic model for the origin of autochthonous organic matter contained in the bottom sediments of a reservoir IF: 1,494
  Autorzy:
  Piotr Koszelnik, Renata Gruca-Rokosz, Lilianna Bartoszek
  Czasopismo:
  International Journal of Sediment Research (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 4. Analiza skuteczności odmulania zbiorników wodnych Cierpisz i Kamionka jako efektywnej metody rekultywacji ekosystemów eutroficznych. IF: 0,705
  Autorzy:
  Bartoszek Lilianna, Gruca-Rokosz Renata, Koszelnik Piotr
  Czasopismo:
  Rocznik Ochrona Środowiska (rok: 2017, tom: 19, strony: 600-617), Wydawca: Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska
  Status:
  Opublikowana
 5. Trophic water assessment of the small retention reservoirs Blizne and Cierpisz in Podkarpacie Region (Subcarpathian Province)
  Autorzy:
  Małgorzata Miąsik, Piotr Koszelnik, Lilianna Bartoszek
  Czasopismo:
  Limnological Review (rok: 2014, tom: 14, strony: 181-186), Wydawca: Polskie Towarzystwo Limnologiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/limre-2015-0008 - link do publikacji
 6. Production pathways for CH4 and CO2 in sediments of two freshwater ecosystems in south-eastern Poland IF: 2,806
  Autorzy:
  Gruca-Rokosz R., Koszelnik P.
  Czasopismo:
  PLOS One (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Złożona
 1. Identifying sources of organic matter in the reservoir's sediment using stable isotope model
  Autorzy:
  Koszelnik P., Gruca-Rokosz R., Bartoszek L
  Konferencja:
  Proceedings of IWA World Water Congress & Exhibition (rok: 2014, ), Wydawca: International Water Association (IWA)
  Data:
  konferencja 21-26 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Zagrożenie troficzne wód podkarpackich zbiorników wodnych Kamionka i Ożanna
  Autorzy:
  Bartoszek L., Koszelnik P.
  Konferencja:
  XXIII Międzynarodowa Konferencja: Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód - WODA 2014. (rok: 2014, ), Wydawca: PZIiTS o/Wielkopolski
  Data:
  konferencja 22-25 VI 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Analysis of possible use of sediments from dredged reservoir on agricultural soils
  Autorzy:
  Koszelnik P., Bartoszek L., Gruca-Rokosz R., Kida M.
  Konferencja:
  Proceedings of 4th International Symposium on Sediment Management, [eds.] L. Bonomo, A. Careghini, A. Mastorgio, S. Saponaro, E. Sezenna (rok: 2014, ), Wydawca: Politecnico di Milano
  Data:
  konferencja 17-19 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Zagrożenie eutroficzne wód podkarpackich zbiorników Kamionka i Ożanna.
  Autorzy:
  Bartoszek L., Koszelnik P
  Książka:
  Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak (ed.) (rok: 2014, tom: I, strony: 213-229), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski
  Status:
  Opublikowana
 2. The carbon and nitrogen stable isotopes content in sediments as an indicator of the trophic status of artificial water reservoirs
  Autorzy:
  L. Bartoszek, P. Koszelnik & R. Gruca-Rokosz
  Książka:
  Environmental Engineering V, L. Pawłowski, M. Pawłowska (eds) (rok: 2017, tom: I, strony: 84-88), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana