Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów z Elektrowni węglowych

2011/03/B/ST8/05916

Słowa kluczowe:

sorbenty popiół lotny zanieczyszczenia powietrza NOx SO2 CO2

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 908 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2016-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator termograwimetryczny TGA do badań sorpcji gazów agresywnych.. Za kwotę 480 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Analiza właściwości fizyko - chemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło, Anna Gaik
  Czasopismo:
  Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo- energetycznej, (rok: 2013, tom: 11/2013 (713),, strony: 834-839), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Energia, COS/W SEP
  Status:
  Opublikowana
 2. Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło
  Czasopismo:
  CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE (rok: 2016, tom: T.XXXIII, Z.63, strony: 469-476), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rb.2016.230 - link do publikacji
 3. Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MWe,
  Autorzy:
  BIENIEK Jakub, ŚCIUBIDŁO Aleksandra, MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela
  Czasopismo:
  Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, (rok: 2013, tom: 11/2013 (713),, strony: 821-826), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Energia, COS/W SEP
  Status:
  Opublikowana
 4. The pilot dual-reflux vacuum pressure swing adsorption unit for CO2 capture from flue gas IF: 3,359
  Autorzy:
  Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak, Dariusz Wawrzyńczak, Kamil Srokosz, Mateusz Kozak, Janusz Zdeb, Wojciech Smółka, Artur Zajchowski
  Czasopismo:
  Separation and Purification Technology (rok: 2019, tom: 209, strony: 560-570), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.seppur.2018.07.079 - link do publikacji
 5. Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty
  Autorzy:
  Aleksandra Sciubidlo
  Czasopismo:
  Rynek energii (rok: 2017, tom: nr 6 (133), strony: 80-84), Wydawca: Kaprint
  Status:
  Opublikowana
 6. "Characterization of fly ashes from the Polish coal-fired CHP Plants for NO2 capture." IF: 0,793
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło, Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies , Wydawca: HARD
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Co-combustion of solid recovered fuel (SRF) and coal and its impact on fly ash quality IF: 0,481
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło, Wojciech Nowak
  Czasopismo:
  Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management (rok: 2018, tom: 34 (2), strony: 117-136), Wydawca: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/118651 - link do publikacji
 8. Wykorzystanie popiołów lotnych w inżynierii środowiska
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło, Przemysław Ściubidło
  Czasopismo:
  CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE (rok: 2017, tom: 4, strony: 377-393), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rb.2017.209 - link do publikacji
 1. Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW
  Autorzy:
  Nowak W., I. Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, A. Majchrzak
  Konferencja:
  XIX Konferencja"Popioły z Energetyki" (rok: 2012, ), Wydawca: Ekotech Sp.z o.o.
  Data:
  konferencja 24-26.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW
  Autorzy:
  Nowak W., I. Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, J. Bieniek
  Konferencja:
  XIX Konferencja"Popioły z Energetyki" (rok: 2012, ), Wydawca: Ekotech Sp.z o.o.
  Data:
  konferencja 24-26.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Solid sorbents for purification of exhaust gas
  Autorzy:
  Aleksandra Sciubidlo, Przemysław Ściubdło, Wojciech Nowak
  Konferencja:
  Clean Coal Technologies, CCT2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IEA
  Data:
  konferencja 17-21.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Exhaust gas purification process using a fly ash-based sorbents
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło, Izabela Majchrzak-Kucęba
  Konferencja:
  5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18-21.09.
  Status:
  Złożona
 5. Synthesis of sorbents from fly ash -an innovative approach towards a circular economy.
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło, Izabela Majchrzak-Kucęba
  Konferencja:
  9th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies with its focus on circular carbon economy. (rok: 2018, ), Wydawca: FUEL Special Issue – International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies in 2018
  Data:
  konferencja 3-8.06.2018
  Status:
  Złożona
 1. Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych
  Autorzy:
  Aleksandra Sciubidlo
  Książka:
  Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (rok: 2016, tom: Monogr. nr 308, strony: 136-147), Wydawca: Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis of sorbents for exhaust gases purification
  Autorzy:
  Aleksandra Ściubidło
  Książka:
  Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (rok: 2016, tom: 320, strony: 63-75), Wydawca: Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowana